Οι Τούρκοι θα διεξάγουν ασκήσεις στη Ρόδο, Λέσβο, Σκάλα και την Ερεσό από τις 4 – 5 Φεβ. 2019!

Οι Τούρκοι θα διεξάγουν ασκήσεις στις περιοχές της Ρόδου, Λέσβου, Σκάλας και της Ερεσού από τις 4 μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2019!