«ΣΟΚ»: Μαντέψτε ΠΟΙΑ εθνική/θρησκευτική ομάδα βγάζει τα περισσότερα λεφτά ετησίως εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες ομάδες!

«ΣΟΚ»: Μαντέψτε ΠΟΙΑ εθνική/θρησκευτική ομάδα βγάζει τα περισσότερα λεφτά ετησίως εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες ομάδες!

Πωπωπωπω! ΓΙΆ ΦΑΝΤΣΤΕΙΤΕ!!!….

Τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα έχουν επισημοποιηθεί από το Ερευνητικό Κέντρο Pew: