Στην Τράπεζα Κύπρου τα κλειδιά 1.548 ακινήτων

Στην Τράπεζα Κύπρου τα κλειδιά 1.548 ακινήτων

Τελευταία Ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2017, 10:14 πμ

Τα κλειδιά 1.548 ακινήτων που είναι συνδεδεμένα με κόκκινα δάνεια παρέδωσαν εθελοντικά οι ιδιοκτήτες στην Τράπεζα Κύπρου πετυχαίνοντας συγκριτικά καλύτερη διευθέτηση του υπόλοιπου της οφειλής ή και διαγραφή της. Από αυτά τα 169 είναι οικιστικά ακίνητα, 346 είναι γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα, 131 βιοτεχνίες και βιομηχανίες, 66 είναι ξενοδοχεία, 783 είναι οικόπεδα και αγροτεμάχια και 53 είναι ακίνητα υπό κατασκευή.

Τέλος Δεκεμβρίου 2016 το σύνολο των ακινήτων στην Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων ήταν 1.427 και μέσα σε εννέα μήνες δόθηκαν άλλα 121 ακίνητα με σκοπό τη διαγραφή χρέους των πελατών. Περίπου το 1/3 των ακινήτων πώλησε από το χαρτοφυλάκιο της η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) της Τράπεζας Κύπρου, δηλαδή ακίνητα €380 εκατ. από τα €1,5 δισ. Με βάση την ανάλυση στοιχείων, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων ανέλαβε ακίνητα ύψους €127 εκατ., μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα το γ’ τρίμηνο 2017 (αύξηση 26% σε τριμηνιαία βάση) και €356 εκατ. το εννιάμηνο 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτων ύψους €64 εκατ. το τρίτο τρίμηνο 2017, σε σύγκριση με €30 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο 2017 και πωλήσεις ακινήτων ύψους €204 εκατ. το εννιάμηνο 2017. Επιπλέον, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017, το Συγκρότημα πώλησε ακίνητο με λογιστική αξία ύψους €10 εκατ., το οποίο είχε ταξινομηθεί ως επένδυση σε ακίνητα.

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε επιπρόσθετες πωλήσεις ακινήτων ύψους €9 εκατ.

Από την αρχή του έτους, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με τιμή συμβολαίου ύψους €270 εκατ. και επιπρόσθετα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο με τιμή συμβολαίου ύψους €27 εκατ.

Για τα ακίνητα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η Τράπεζα Κύπρου άρχισε να αναλύει την στρατηγική της. Έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εγγραφή Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων, CYREIT Variable Capital Investment Company PLC η οποία τελεί υπό την αίρεση ικανοποίησης συγκεκριμένων όρων.

Το Επενδυτικό Ταμείο θα συσταθεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με αναμενόμενο μέγεθος €190 εκατ. περίπου. Κύρια στρατηγική του Επενδυτικού Ταμείου είναι η απόκτηση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας εμπορικών ακινήτων, με σταθερές μακροχρόνιες μισθώσεις, σε όλη την Κύπρο (core και core+ strategy).

Η μεικτή συνολική μέση απόδοση των ενοικίων, σε ορίζοντα 5 έως 10 ετών, αναμένεται να ξεπερνά το 6% σε ετήσια βάση. Το Επενδυτικό Ταμείο θα διανέμει ετησίως, υπό μορφή μερισμάτων σε μετρητά, τουλάχιστον το 80% του συνόλου των διανεμητέων καθαρών εσόδων. Με την ικανοποίηση των όρων που τέθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη λήψη τελικής έγκρισης, η Τράπεζα θα διαθέσει όλες ή μέρος των μετοχών του Ταμείου σε εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές.

-Θεανώ Θειοπούλου