Ο νέος Πρόεδρος της Αργεντινής με κιπά συμμετείχε σ’ εβραϊκή τελετή, ο ραβίνος τον ευλόγησε & θέλει να μελετήσει τις εβραϊκές γραφές!!!

Ο νέος Πρόεδρος της Αργεντινής Javier Milei με κιπά συμμετείχε σ’ εβραϊκή τελετή, ο … Continue reading Ο νέος Πρόεδρος της Αργεντινής με κιπά συμμετείχε σ’ εβραϊκή τελετή, ο ραβίνος τον ευλόγησε & θέλει να μελετήσει τις εβραϊκές γραφές!!!