Home Greek News Πολιτεία του Πλάτωνος & Ευαγγέλιον εκθέτουν την σημερινή μας ΚΑΤΑΝΤΙΑ: Το Κράτος αρχίζει να καταρρέει με ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΕΟΥΣ & ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ στην εξουσία!!!

Πολιτεία του Πλάτωνος & Ευαγγέλιον εκθέτουν την σημερινή μας ΚΑΤΑΝΤΙΑ: Το Κράτος αρχίζει να καταρρέει με ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΕΟΥΣ & ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ στην εξουσία!!!

by _
0 comment 101 views

Πολιτεία του Πλάτωνος & Ευαγγέλιον εκθέτουν την σημερινή μας ΚΑΤΑΝΤΙΑ: Το Κράτος αρχίζει να καταρρέει με ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΕΟΥΣ & ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ στην εξουσία!!!

Ξεκινάμε με το εξής βίντεο με τον Τζίμη τον Έλληνα (Jimmy The Greek) όπου μας τα συνοψίζει όλα ωράοα και…ΣΩΣΤΑ!!!…

 

View this post on Instagram

 

A post shared by John Kountouris (@johnkountouris)


Διαβάζουμε τώρα τα εξής ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ από το βιβλίον του Ισαϊα και αυτό το αφιερώνουμε και στους οπαδούς Κασσελάκη και στους οπαδούς όλων των ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΩΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, αι οποίαι ασχολούνται με την…ΠΟΛΙΤΙΚΗ ενώ…ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΓΕΝΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΩ ΌΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΝΟΥΝ, ΤΑ…ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!!! ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!!!… 

ΙΣΑΪΑΣ 3:

1Διότι ιδού, ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει αφαιρέσει από της Ιερουσαλήμ και από του Ιούδα υποστήριγμα και βοήθειαν, άπαν το υποστήριγμα του άρτου και άπαν το υποστήριγμα του ύδατος, 

2ισχυρόν και πολεμιστήν, κριτήν και προφήτην και συνετόν και πρεσβύτερον, 

3πεντηκόνταρχον και έντιμον και σύμβουλον και σοφόν τεχνίτην και συνετόν γοητευτήν. 

4Και θέλω δώσει παιδάρια άρχοντας αυτών, και νήπια θέλουσιν εξουσιάζει επ’ αυτών. 

5Και ο λαός θέλει καταδυναστεύεσθαι, άνθρωπος υπό ανθρώπου, και έκαστος υπό του πλησίον αυτού· το παιδίον θέλει αλαζονεύεσθαι προς τον γέροντα, και ο ποταπός προς τον έντιμον. 

6Εάν τις πιάση τον αδελφόν αυτού εκ του οίκου του πατρός αυτού, λέγων, Ιμάτιον έχεις, γενού αρχηγός ημών, και ο αφανισμός ούτος ας ήναι υπό την χείρα σου. 

7Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ομόσει, λέγων, δεν θέλω γείνει θεραπευτής διότι εν τη οικία μου δεν είναι ούτε άρτος ούτε ιμάτιον· μη με κάμητε αρχηγόν του λαού 

8διότι ηφανίσθη η Ιερουσαλήμ και έπεσεν ο Ιούδας, επειδή η γλώσσα αυτών και τα έργα αυτών ήναι εναντία εις τον Κύριον, παροξύνωσι τους οφθαλμούς της δόξης αυτού. 

9Η ύψωσις του προσώπου αυτών μαρτυρεί εναντίον αυτών· και κηρύττουσι την αμαρτίαν αυτών ως τα Σόδομα· δεν κρύπτουσιν αυτήν. Ουαί εις την ψυχήν αυτών διότι ανταπέδωκαν εις εαυτούς κακά. 

10Είπατε προς τον δίκαιον ότι καλόν θέλει είσθαι εις αυτόν· διότι θέλει φάγει τον καρπόν των έργων αυτού. 

11Ουαί εις τον άνομον κακόν θέλει είσθαι εις αυτόν διότι η ανταπόδοσις των χειρών αυτού θέλει γείνει εις αυτόν. 

12Τον λαόν μου, παιδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν, και γυναίκες εξουσιάζουσιν επ’ αυτού. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσι να πλανάσαι και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου. 

13Ο Κύριος εξεγείρεται διά να δικάση και ίσταται διά να κρίνη τους λαούς. 

14Ο Κύριος θέλει εισέλθει εις κρίσιν μετά των πρεσβυτέρων του λαού αυτού και μετά των αρχόντων αυτού· διότι σεις κατεφάγετε τον αμπελώνα· τα αρπάγματα του πτωχού είναι εν ταις οικίαις υμών. 

15Διά τι καταδυναστεύετε τον λαόν μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των πτωχών; λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. 

16Και λέγει Κύριος, Επειδή αι θυγατέρες της Σιών υπερηφανεύθησαν και περιπατούσι με υψωμένον τράχηλον και με όμματα άσεμνα, περιπατούσαι τρυφηλά και τρίζουσαι με τους πόδας αυτών, 

17διά τούτο ο Κύριος θέλει φαλακρώσει την κορυφήν της κεφαλής των θυγατέρων της Σιών, και ο Κύριος θέλει εκκαλύψει την αισχύνην αυτών. 

18Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει την δόξαν των τριζόντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους,

19τα περιδέραια και τα βραχιόλια και τας καλύπτρας, 

20τους κεκρυφάλους και τας περισκελίδας και τα κεφαλόδεσμα και τας μυροθήκας και τα ενώτια, 

21τα δακτυλίδια και τα έρρινα, 

22τας ποικίλας στολάς και τα επενδύματα και τα περικαλύμματα και τα θυλάκια, 

23τα κάτοπτρα και τα λεπτά λινά και τας μίτρας και τα θέριστρα. 

24Και αντί της γλυκείας οσμής θέλει είσθαι δυσωδία και αντί ζώνης σχοινίον και αντί καλλικομίας φαλάκρωμα και αντί επιστομαχίου περίζωμα σάκκινον ηλιόκαυμα αντί ώραιότητος. 

25Οι άνδρες σου θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και η δύναμίς σου εν πολέμω. 

26Και αι πύλαι αυτής θέλουσι στενάξει και πενθήσει και αυτή θέλει κοίτεσθαι επί του εδάφους ηρημωμένη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΕΣ 10:16-17: 

16 Ουαί εις σε, γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι νέος, και οι άρχοντές σου τρώγουσι το πρωΐ….17Μακαρία συ, γη, της οποίας ο βασιλεύς είναι υιός ευγενών, και οι άρχοντές σου τρώγουσιν εν καιρώ προς ενίσχυσιν και ουχί προς μέθην

Ακόμη κι οι Σοβιετικοί της ΕΣΣΔ δεν επέτρεπαν σε νέους να μπούν στην Εξουσία, ο καθένας έπρεπε να είναι ΑΝΩ ΤΩΝ…70 ΕΤΩΝ!!!

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΑΙΔΟ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ…ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΗ…ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ…!!!

ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΙΑ…

σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. – ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 2:15 Greek NT: Greek Orthodox Church

 


Αποτελέσματα εκλογών: Ποιες είναι οι 75 γυναίκες της νέας Βουλής- Οι 30 εκλέγονται πρώτη φορά

Οι 6 από τις γυναίκες που μπήκαν στη Βουλή εξελέγησαν από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων και 31 από τις περιφέρειες Αττικής

gynaikes_voulis_2xr

Με περισσότερες γυναίκες βουλευτές σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή αλλά με μεγάλη απόσταση από το σημείο της ίσης συμμετοχής των δύο φύλων στο κεντρικότερο κέντρο λήψης αποφάσεων θα συγκληθεί την προσεχή Κυριακή το νέο κοινοβούλιο για την ορκωμοσία των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας.

Οι εκλογές της 21ης Μαϊου ανέδειξαν συνολικά 75 γυναίκες βουλευτές, 9 περισσότερες σε σχέση με την βουλή του 2019. Οι 30 εκλέγονται για πρώτη φορά ενώ άλλες 3 είχαν εκλεγεί σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις.Οι 6 εξελέγησαν από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων, 31 από τις περιφέρειες Αττικής (Α’ Αθήνας, Βόρειο – Νότιο – Δυτικό τομέα, Ανατολική και Δυτική Αττική) και 38 στην υπόλοιπη επικράτεια.  Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ έχει 30 γυναίκες βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ 21, του ΠΑΣΟΚ 10, του ΚΚΕ 7 και της Ελληνικής Λύσης 4 γυναίκες.

Ειδικότερα, με το ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΝΔ εξελέγησαν οι: Ειρήνη Αγαπηδάκη, Ιωάννα Λυτρίβη, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και Μαρία Πολύζου και του ΣΥΡΙΖΑ οι: Έλενα Ακρίτα και Πόπη Τσαπανίδου.

Με προσωπικό «σταυρό» διεκδίκησαν και πέτυχαν την εκλογή τους 69 γυναίκες μεταξύ των οποίων η κυρία Σέβη Βολουδάκη (ΝΔ) στα Χανιά, σύζυγος του Μανούσου Βολουδάκη, η καθηγήτρια Αθηνά Λινού (ΣΥΡΙΖΑ), η σύντροφος του Γιάννη Ραγκούση Μαρίνα Κοντοτόλη (ΣΥΡΙΖΑ) στα Τρίκαλα, η δημοσιογράφος Σεμίνα Διγενή (ΚΚΕ) στο Νότιο τομέα, η κυρία Έρη Ρίτσου (ΚΚΕ) κόρη του μεγάλου ποιητή Γιάννη Ρίτσου, στην Λακωνία η κυρία Παναγιώτα Γρηγοράκου κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη ΓρηγοράκουΑ’ Αθήνας

 • ΝΔ: Όλγα Κεφαλογιάννη, Φωτεινή Πιπιλή
 • ΚΚΕ: Λιάνα Κανέλλη
kefalogianni_olga
Η Όλγα Κεφαλογιάννη

Βόρειος τομέας Αθηνών

ΝΔ: Νίκη Κεραμέως, Ζωή Ράπτη, Αρια Αγάτσα

 • ΣΥΡΙΖΑ: Αθηνά Λινού, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
 • ΚΚΕ: Αφροδίτη Κτενά και Έρη Ρίτσου (κρατά την έδρα στη Φθιώτιδα ο Κουτσούμπας)
 • ΠΑΣΟΚ: Μιλένα Αποστολάκη
Rapti_5608712
Ζωή Ράπτη
milena-apostolaki
Μιλένα Αποστολάκη

linou
Αθηνά Λινού
afroditi-ktena
Η Αφροδίτη Κτενά

Δυτικός τομέας Αθήνας

ΝΔ: Μαρία Συρεγγέλα

 • ΣΥΡΙΖΑ: Εφη Αχτσιόγλου, Ρένα Δούρου
 • ΚΚΕ: Βιβή Δάγκα
 • ΠΑΣΟΚ: Νάντια Γιαννακοπούλου
 • ΕΛΛΥ: Μαρία Αθανασίουsyreggela_yfypourgos
Μαρία Συρεγγέλα
axtsioglou
Έφη Αχτσιόγλου
nantia-giannakopoulou__1_
Νάντια Γιαννακοπούλου
vivi-dagka
Η Βιβή Δάγκα
maria-athanasiou
Η Μαρία Αθανασίου

Νότιος Τομέας ΑθήναςΝΔ: Αννα Καραμανλή, Σοφία Βούλτεψη, Ιωάννα Γελεστάθη

 • ΣΥΡΙΖΑ: Ραλλία Χρηστίδου, Θεανώ Φωτίου
 • ΚΚΕ Σεμίνα Διγενή
 • Ελληνική Λύση: Νίκη Αγιοστρατίδου
voultepsi
Σοφία Βούλτεψη
rallia
Ραλλία Χρηστίδου
kke__2_
Η βουλευτής στον Νότιο Τομέα της Αθήνας Σεμίνα Διγενή

Α Πειραιά

ΝΔ: Δόμνα ΜιχαηλίδουDomna Michailidou
Η Δόμνα Μιχαηλίδου

Β’ Πειραιά

 • ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη
 • ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου
 • Ελληνική Λύση: Σοφία Ασημακοπούλουnina-kasimati
Η Νίνα Κασιμάτη
ofia-asimakopoulou
Η Σοφία Ασημακοπούλου

Ανατολική Αττική

ΝΔ: Σοφία Ζαχαράκη, Βασιλική Κόλλια, Αικατερίνη Κατσανδρή

sofia_zaxaraki
Σοφία Ζαχαράκη
aikaterini-katsandri
Η Αικατερίνη Κατσανδρή

Αιτωλοακαρνανία:

ΠΑΣΟΚ: Χριστίνα Σταρακά

Άρτα

ΣΥΡΙΖΑ: Ολγα Γεροβασίληγεροβασιλη
Όλγα Γεροβασίλη

Αχαϊα

ΝΔ: Χριστίνα Αλεξοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Σία Αναγνωστοπούλου

alexopoulou
Η Χριστίνα Αλεξοπούλου
sia-anagnostopoulou
Σία Αναγνωστοπούλου

Βοιωτία

ΣΥΡΙΖΑ: Γιώτα Πούλου

4372295
Γιώτα Πούλου

Δωδεκανήσου

ΝΔ: Μίκα Ιατρίδη

ΣΥΡΙΖΑ: Χρυσούλα Καραγιάννη (δεν κρατά την έδρα ο Αλ. Τσίπρας)

xrysa-karagianni
Η Χρύσα Καραγιάννη

Εύβοια

ΠΑΣΟΚ: Αικατερίνη Καζάνη

katerina-kazani
Αικατερίνη Καζάνη

Ευρυτανία

ΝΔ: Θωμαΐς Οικονόμου

thomais-oikonomou
Θωμαΐς Οικονόμου

Ηλεία

ΝΔ: Διονυσία Αυγερινοπούλου

VST_0135_
Διονυσία Αυγερινοπούλου

Ημαθία

Ελληνική Λύση: Δήμητρα Τρεμπέλη

Ηράκλειο

ΠΑΣΟΚ: Ελένη Βατσινά

vatsina_
Ελένη Βατσινά

Α’ Θεσσαλονίκης

ΝΔ: Ελένη Ράπτη, Αννα Ευθυμίου

ΣΥΡΙΖΑ: Κατερίνα Νοτοπούλου, Ράνια Θρασκιά

thraskia
Η Ράνια Θρασκιά

Β’ Θεσσαλονίκης:

ΣΥΡΙΖΑ: Δώρα Αυγέρη

Ιωαννίνων

ΣΥΡΙΖΑ: Μερόπη Τζούφη

347555328_3109200736042203_4346041932416978223_n
Η Μερόπη Τζούφη

Καβάλας

ΣΥΡΙΖΑ: Σουλτάνα Ελευθεριάδου

Καστοριάς

ΝΔ: Μαρία Αντωνίου

4872922
Η Μαρία Αντωνίου

Κοζάνης

ΣΥΡΙΖΑ: Καλλιόπη Βέττα

ΚΚΕ : Τίνα Κουζιάκη

kousiakitiba

Κορινθίας:

ΠΑΣΟΚ: Αικατερίνη Ταγαρά

Κυκλάδων

ΝΔ: Κατερίνα Μονογυιού

monogiou
Κατερίνα Μονογυιού

Λακωνίας:

ΠΑΣΟΚ: Παναγιώτα Γρηγοράκου

Λάρισας:

ΠΑΣΟΚ: Ευαγγελία Λιακούλη

5800798
Ευαγγελία Λιακούλη

Λασιθίου

ΠΑΣΟΚ: Αικατερίνη Σπυριδάκη

Μαγνησίας:

ΝΔ: Ζέττα Μακρή

5742386
Ζέττα Μακρή

Πέλλας

ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη

ΠΑΣΟΚ: Ραχήλ Αλεξανδρίδου

IMG_0503
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη
raxil-alexandridou
Ραχήλ Αλεξανδρίδου

Πιερίας:

ΝΔ: Αννα Μάνη Παπαδημητρίου

Τρικάλων:

ΣΥΡΙΖΑ: Μαρίνα Κοντοτόλη

kontotoli_
Η Μαρίνα Κοντοτόλη

Φλώρινας:

ΣΥΡΙΖΑ: Πέτη Πέρκα

Χαλκιδικής:

ΣΥΡΙΖΑ: Κυριακή Μάλαμα

kyriaki-malama
Η αδερφή του Σωκράτη Μάλαμα, Κυριακή Μάλαμα

Χανίων:

ΝΔ: Ντόρα Μπακογιάννη, Σέβη Βολουδάκη

sevi
Η Σέβη Βολουδάκη

 

ΠΗΓΗ >> https://www.protothema.gr/politics/article/1374463/apotelesmata-eklogon-poies-einai-oi-75-gunaikes-tis-neas-voulis-oi-30-eklegodai-proti-fora/

 

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr