Home Greek News Ιερό Ευαγγέλιο περί Κασσελάκη και των ομοϊδεατών του: Είναι… ΕΡΠΕΤΑ και άξιοι…ΘΑΝΑΤΟΥ!!!

Ιερό Ευαγγέλιο περί Κασσελάκη και των ομοϊδεατών του: Είναι… ΕΡΠΕΤΑ και άξιοι…ΘΑΝΑΤΟΥ!!!

by _
0 comment 252 views

Ιερό Ευαγγέλιο περί Κασσελάκη και των ομοϊδεατών του: Είναι… ΕΡΠΕΤΑ και άξιοι…ΘΑΝΑΤΟΥ!!!


-Του ερευνητή – δημοσιογράφου Ιωάννη Κουντούρη | 24 Σεπτ. 2023 | Λος Άντζελες | Βρείτε με και στα Social Media!: Facebook • Twitter • Instagram • LinkedIn • Youtube


ΠΡΟΣΕΞΤΕ διότι αυτά δεν τα λέμε εμείς, αλλά το ίδιο το…ΙΕΡΟΝ ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!!!

Δείτε πρώτα το βίντεο και διαβάστε μετά τη σχετική περικοπή από τη Βίβλιο που λέει ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι υπάρχουν ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ και τυχαίνει να συνδέονται με την…ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ!!!… 

 


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1: 18-32

18 Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία.
19 Επειδή ο, τι δύναται να γνωρισθή περί Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Πράξ 14:17
20 Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Ψαλ 19:1
21 Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία· Δευτ 28:28
22 λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν,
23 και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. ΄Β Βασ 17:29
24 Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών.
25 Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.
26 Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· διότι και αι γυναίκες αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν· Λευ 18:22
27 ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών.
28 Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα,
29 πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας·
30 ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρεταί κακών, απειθείς εις τους γονείς,
31 ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες·
32 οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Ωσ 7:3

ΠΗΓΗ >> https://ebible.gr/mnb-ref/1th.2.15


ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΞΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΕΙΣ…ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΠΕΤΩΔΟΥΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ…ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ…ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ!!!


Lizard People: Reptilians/Canaanite Serpent Seed Race (Controllers of the World) – Must Share!

Ελλάδα, Εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, Έφη Αχτσιόγλου, γκεϊ, πούστηδες, ομοφυλόφιλοι, τρανς

 

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr