Home Greek News Αφιερωμένο σε όσους θεωρούν σύμμαχη χώρα της Ελλάδος το Ισραήλ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ τι λένε για ΕΜΑΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ στα θρησκευτικά τους βιβλία οι ίδοι οι ΕΒΡΑΙΟΙ!!!

Αφιερωμένο σε όσους θεωρούν σύμμαχη χώρα της Ελλάδος το Ισραήλ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ τι λένε για ΕΜΑΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ στα θρησκευτικά τους βιβλία οι ίδοι οι ΕΒΡΑΙΟΙ!!!

by _
0 comment 127 views
Έρευνα Αποκάλυψη: Να για ποιο λόγο οι ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ μισούν τους Έλληνες!!! Διαβάστε το….ΤΑΛΜΟΥΔ για να καταλάβετε!!!
Έρευνα Αποκάλυψη: Να για ποιο λόγο οι ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ μισούν τους Έλληνες!!! Διαβάστε το….ΤΑΛΜΟΥΔ για να καταλάβετε!!!

Αφιερωμένο σε όσους θεωρούν σύμμαχη χώρα της Ελλάδος το Ισραήλ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ τι λένε για ΕΜΑΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ στα θρησκευτικά τους βιβλία οι ίδοι οι ΕΒΡΑΙΟΙ!!!

Έρευνα Αποκάλυψη: Να για ποιο λόγο οι Σιωνιστές μισούν τους Έλληνες!!! Διαβάστε το….ΤΑΛΜΟΥΔ για να καταλάβετε!!!

28.10.2013 | 00:31

Το Ταλμούδ (talmud) είναι ένας κώδικας, μία εγκυκλοπαίδεια θρησκευτικού και νομικού περιεχομένου, που περιλαμβάνει, ταξινομημένες σε κανονισμούς και θεματικές ενότητες, όλες τις προφορικές παραδόσεις (χαλαχά), αφηγήσεις (χαγγαδά) και ερμηνείες (μιδράς) των νομοδιδασκάλων (ραββίνων), για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων του Ιουδαϊκού λαού, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των βιβλίων της πεντατεύχου (Τορά), δηλαδή τον Μωσαϊκό Νόμο.

Διαβάστε παρακάτω πόσο ’’ωραία’’  πόσο ’’φιλειρηνικα’’ και πόσο ‘’αντιρατσιστικά’’ μιλάει για τους Έλληνες και τους άλλους  λαούς ο ‘’περιούσιος’’(sic) λαός του Θεού ο οποίος υπέστη ολοκαύτωμα  και εξορία.

Θαυμάστε:

ΒΙΒΛΙΟ: ΤΑΛΜΟΥΔ :

       ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

-Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην.

-ZOHAR 11 (64B) : Οι Έλληνες  ειδωλολάτραι  ομοιάζουν με τας αγελάδας  και όνους.

-KETHUBOTH(110B) : Ο Ψάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Εθνικούς Έλληνες  με ακάθαρτα κτήνη (Γκόιμ).

-SANHEDRIN (974B) TOS : Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος , είναι, ως του κτήνους (Γκόιμ).

-IORE DEA (337,1) : Αντικαταστήσατε τους  νεκρούς Έλληνες , όπως αντικαθιστάτε ψοφίσασαν  αγελάδαν  ή γάιδαρον .

-ABHODAH ZARACH (78) : Αι Εθνικές  Ελληνικές Εκκλησίαι  (= του Δήμου) είναι τόποι ειδωλολατρίας.

-IOREA DEA (142,10) : Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών  (του Δήμου).

-SCHABATH (116A) TOS : Τα Ευαγγέλια ( μυστικισμός των Ελλήνων) ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας , είναι  αιρετικά βιβλία.

– ABHODAH SARACH (2A) : Αι Εορταί των Ελλήνων ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς .

– ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές  των Ελλήνων εορταί  είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.

– KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.

– ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.

-SEPHER  OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.

-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.

– ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.

-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας  λαός  γαιδάρων.

-MIDRASCH  TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.

-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί  εκ του Σατανά καταγομένη  και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.

– CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.

– CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται  να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος  και ανευρεθέν υπό Εβραίου

– CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται  εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.

-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς  τους  Έλληνες

-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.

-BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή  Χριστιανός .

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:

-KALLAH  (18B) : Νόθος ,συλληφθείς  κατά την διάρκεια εμμήνου ροής.

-TOLBATH JESCHU : Γέννησις  αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον .

-SHABBAT (104B) : Ονομάσθη παράφρων και ουδείς  δίδει σημασία εις τους παράφρονας

-TOLDOTH JESCHU : Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω  ακαθαρσιών.

– ABHODAH ZARACH (6 A) : Έλληνας Χριστιανός ονομάζεται αυτός που ασπάζεται τις ψευδείς διδασκαλίες  εκείνου του ανθρώπου , ο οποίος δίδαξε να γιορτάζεται πρώτη μέρα του Σαββάτου.

     ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ:

– Shulchan Aruch Choszen Hamiszpat (348): Όλα τα υπάρχοντα των άλλων Εθνών ανήκουν εις το Εβραικόν  Έθνος, το οποίο δικαιούται να τα αρπάξει  άνευ οιωνδήποτε δισταγμόν.

-ΕΒΕΝ – ΗΑ –ΕSER (6,8) : Τι είναι πόρνη ; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία!

MAKKOTH (7B) : Αθώος , δολοφονίας  είναι κάθε Εβραίος , εφ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού!

 Αν όλα αυτά τα έγραφαν Μουσουλμάνοι θα τους λέγανε Μουσουλμάνους Φονταμενταλιστές , αν τα λέγανε Χριστιανοί  θα τους λέγανε παραθρησκευτικούς και σκοταδιστές   , αν τα λέγανε πολιτικοί θα τους λέγανε φασίστες ! Στην προκειμένη περίπτωση που τα αναφέρουν οι’’ περιούσιοι’’ κάτοικοι αυτού του κόσμου  όλοι μούγκα!

Πηγή: http://diadrastiko.blogspot.com/

 

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr