Ο ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΟΥ ΤΆΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ…ΜΑΣΟΝΙΚΟ!!!

Ο ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΟΥ ΤΆΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟ … Continue reading Ο ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΟΥ ΤΆΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ…ΜΑΣΟΝΙΚΟ!!!