Home Greek News MEGA ΣΟΚ- Εισαγγελείς από την ισπανική αντιπροσωπεία της εισαγγελίας της ΕΕ που ερευνούσαν τους οφσόρ της Καϊλή προσπάθησαν να ΘΑΨΟΥΝ την υπόθεση γιατί είχαν ΚΙ ΑΥΤΟΙ…ΟΦΣΟΡ!!!

MEGA ΣΟΚ- Εισαγγελείς από την ισπανική αντιπροσωπεία της εισαγγελίας της ΕΕ που ερευνούσαν τους οφσόρ της Καϊλή προσπάθησαν να ΘΑΨΟΥΝ την υπόθεση γιατί είχαν ΚΙ ΑΥΤΟΙ…ΟΦΣΟΡ!!!

Νέα Στοιχεία στο φως για την υπόθεση των οφσόρ της Καϊλή στον Παναμά από την ισπανική ομάδα ACODAP!!!

by _
0 comment 422 views

MEGA ΣΟΚ- Εισαγγελείς από την ισπανική αντιπροσωπεία της εισαγγελίας της ΕΕ που ερευνούσαν τους οφσόρ της Καϊλή προσπάθησαν να ΘΑΨΟΥΝ την υπόθεση γιατί είχαν ΚΙ ΑΥΤΟΙ…ΟΦΣΟΡ!!!

Νέα Στοιχεία στο φως για την υπόθεση των οφσόρ της Καϊλή στον Παναμά από την ισπανική ομάδα ACODAP!!!


-Του ερευνητή – δημοσιογράφου Ιωάννη Κουντούρη | 10 Ιαν. 2023 | Λος Άντζελες | Βρείτε με και στα Social Media!: Facebook • Twitter • Instagram • LinkedIn • Youtube


Μόλις λάβαμε εμείς από τα “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ” (GreekNewsOnDemand.com) το εξής εμάιλ από την ισπανική ομάδα δημοσιογράφων-ερευνητών ACODAP που ερευνά την υπόθεση περι των υπεράκτιων λογαριασμών της Εύας Καϊλή στον Παναμά, το οποίο εμάιλ μας ενημερώνει για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Σας το παρέχουμε και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και στα ΑΓΓΛΙΚΑ αλλά και στην μητρική τους γλώσσα για τα αρχεία σας.

H ACODAP είναι μια δίαυλος υποβολής καταγγελιών που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 2019/1937 της ΕΕ για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Δείτε το σάιτ τους ΕΔΩ.

Διαβάστε το και μετά θα πάμε στην συνέντευξη (στα Ισπανικά με αγγλικούς υποτίτλους) που μόλις παραχώρησε ο δικαστής κ. Fernando Presencia στην ACODAP, όπου μας επιβεβαιώνει την ύπαρξη των οφφόρ της Καϊλή κι όχι μόνο!!!


Qatargate – Δήλωση σχετικά με την πηγή των πληροφοριών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Παναμά [2023/09/01]

Από: ACODAP Información
9 Ιανουαρίου 2023, 2:55 π.μ
Προς: Greek News On Demand

Γιάννης Κουντούρης,

 

Qatargate – Δήλωση σχετικά με την πηγή των πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών του Παναμά [2023/09/01]

Σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί για τους λογαριασμούς στον Παναμά που σχετίζονται με το Qatargate.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αποτέλεσμα καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια υποβλήθηκε στο γραμματοκιβώτιο παραπόνων του Συλλόγου ACODAP.Αφού καταχωρήθηκε όπως απαιτείται από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937, το περιεχόμενό της διαβιβάστηκε στη συνέχεια στον δικαστή Michel Claise που διεξάγει την υπόθεση στο Βέλγιο.

Κατανοούμε ότι ήταν από εκείνη τη στιγμή που ξεκίνησε η δικαστική έκκληση προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών που παρασχέθηκαν.

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 καθιστά την καταγγελία παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ θεμελιώδες δικαίωμα (31), εφάμιλλο της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να προσδιορίζουν και να κοινοποιούν με ακρίβεια την πηγή των καταγγελιών για να αποτρέψουν αντίποινα.

Διαθέτουμε στο YouTube συνέντευξη του προέδρου της ACODAP, κ. Fernando Presencia. Με υπότιτλους στα αγγλικά και όπου περιλαμβάνουμε επίσης συνδέσμους για το αντίγραφο της συνέντευξης καθώς και για την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία της ΕΕ.

Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=900X11zXnZg

Είμαστε σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι μάθαμε από τους καταγγέλλοντες ότι η ACODAP πρόκειται να λάβει νέα τεκμηρίωση σχετικά με το Qatargate.

Αυτό θα ήταν νέα στοιχεία που θα επεκτείνουν την υπόθεση σε περισσότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διοίκησης και άλλα σημαντικά μέλη χωρών όπως η Ισπανία.Είμαστε στη διάθεσή σας για να επεκτείνουμε αυτές τις πληροφορίες παίρνοντας συνέντευξη από τον κ. Fernando Presencia ή απαντώντας στις ερωτήσεις σας μέσω email. Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας για να ανοίξουμε μια τακτική γραμμή επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης σας εάν το επιθυμείτε, καθώς αναφέρονται νέες καταγγελίες σχετικά με αυτήν την υπόθεση που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι επικοινωνίες με το ACODAP θα απαντώνται με ένα νομικό κείμενο αναφοράς στα ισπανικά, το οποίο θα είναι επίσης η προτιμώμενη γλώσσα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ACODAP.


Qatargate – Statement on the source of the Panama bank accounts information [2023/09/01]

John Kountouris,
Qatargate – Statement on the source of the Panama bank accounts information [2023/09/01]

Regarding the information that has been published about the accounts in Panama related to the Qatargate.We would like to notify you that this information is the outcome of a complaint filed with the Prosecutor’s Office of the European Union. Subsequently submitted to the complaint box of the ACODAP Association.

Once registered as required by Directive (EU) 2019/1937, its content has been forwarded to the judge Michel Claise who is conducting the case in Belgium.

We understand that it has been from that moment when the letter rogatory has been launched, to verify the accuracy of the information provided.

Directive (EU) 2019/1937 makes whistleblowing on breaches of EU law a fundamental right (31), on a par with freedom of expression and information. In this regard, it is critical that the media accurately identify and communicate the source of the complaints to prevent retaliation.

We have made available on YouTube an interview with the president of ACODAP, Mr. Fernando Presencia. Subtitled in English and where we also include links to the transcript of the interview and also to the complaint filed with the EU Prosecutor’s Office.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=900X11zXnZg

We are in touch with you to notify that we have learned from the complainants that ACODAP is going to receive new documentation regarding the Qatargate.

This would be new evidence that would extend the case to more personalities of the European administration and other significant members of countries such as Spain.

We are at your disposal to extend this information by interviewing Mr. Fernando Presencia or by answering your questions by email. We are also at your disposal to open a regular line of communication with your media if you so wish, as new allegations about this case affecting the European institutions are reported.Communications with ACODAP will be answered with a legal reference text in Spanish, which will also be the preferred language .

Thank you very much for your attention.

ACODAP.

——————————

Con respecto de la información aparecida en diferentes medios sobre las cuentas en Panamá de varios implicados en el Qatargate.

Queremos poner en su conocimiento que esta información es fruto de una denuncia ante la Fiscalía de la Unión Europea. Posteriormente presentada ante el buzón de denuncia de la Asociación ACODAP.

Una vez registrada según procede por la Directiva (UE) 2019/1937, se ha dado traslado de su contenido al juez Michel Claise que está instruyendo el caso en Bélgica.

Entendemos que ha sido a partir de ese momento cuando se ha puesto en marcha la comisión rogatoria, para investigar la veracidad o falsedad de la información aportada.

La Directiva (UE) 2019/1937 convierte la denuncia sobre infracciones del Derecho de la Unión en un derecho fundamental (31), al mismo nivel que la libertad de expresión y de información. En este sentido, para proteger al denunciante contra las represalias, es importante que los medios de información comuniquen con precisión la fuente de donde proceden los elementos denunciados.En este sentido, hemos puesto a su disposición en YouTube una entrevista con el presidente de ACODAP, Sr. Juez Fernando Presencia. Subtitulada al inglés y donde además se incluyen enlaces a la transcripción de la entrevista y también a la denuncia presentada ante la Fiscalía de la UE.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=900X11zXnZg

También nos ponemos en contacto con Vd. para informarle que hemos recibido nueva información por parte de los denunciantes, y ACODAP volverá a ser receptor de nueva documentación por lo que respecta al Qatargate.

Serían nuevas pruebas que ampliarían el caso a más personalidades de la administración europea y otros miembros significados de países como España.

Estamos a su disposición para ampliar esta información mediante entrevista al Sr. Fernando Presencia o mediante respuestas por email a sus preguntas. También para abrir una línea de comunicación permanente con su medio si así lo desean, según vayan apareciendo nuevas denuncias sobre este caso que afecta a las instituciones europeas.

Las comunicaciones con ACODAP serán respondidas con un texto de referencia legal en español, que será además la lengua preferente.

Muchas gracias por su atención.

 

ACODAP.


Πάμε τώρα στην συνέντευξη!…

Στην συνέντευξη που ακολουθεί, ο δικαστής Presencia απαντά στους ισχυρισμούς ότι τα έγγραφα της ACODAP που αποδεικνύουν ότι η Εύα Καϊλή έχει τραπεζικούς λογαριασμούς offshore στον Παναμά είναι «πλαστογραφία». Και, επ’ αυτού, έχει να πει τα εξής διαφωτιστικά…Δικαστής Fernando Presencia:

Στην Ισπανία υπάρχει μια πολύ γνωστή υπόθεση που συνέβη το ίδιο. Αυτή είναι η υπόθεση για τον ταμία του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, Barcenas, όταν αυτό το κόμμα ήταν στην εξουσία στην κυβέρνηση. Όταν ήρθαν στο φως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δημοσιοποιήθηκαν και στη συνέχεια σχηματίστηκαν ποινικές διώξεις.

Ο Barcenas αρνήθηκε την ύπαρξή τους και το ίδιο και η ελβετική τράπεζα όπου υποτίθεται ότι ήταν τα χρήματα. Οι κατηγορίες επιμείνονταν και, τελικά, η υπόθεση μεταφέρθηκε στο κεντρικό ανακριτικό δικαστήριο της ισπανικής Audiecia Nacional, από το οποίο ζητήθηκαν δικαστικές επιστολές. Από εκείνη τη στιγμή, οι αμφιβολίες διαλύθηκαν και αναγνωρίστηκε ότι ο Barcenas είχε πράγματι τους λογαριασμούς.

Η αντίδραση που έχουν και οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση λόγω των δηλώσεων του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εύας Καϊλή, καθώς το ίδιο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατηγορεί την ACODAP και δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτή την υπόθεση για ψευδή δήλωση, είναι ακριβώς το ίδιο που συνέβη και στα παραπάνω. Ισπανική υπόθεση: τα εμπλεκόμενα μέρη αρνούνται τα πάντα. Είναι απαραίτητο να ζητηθεί η δικαστική αίτηση. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του βελγικού δικαστηρίου που εκδικάζει τη διαδικασία. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει.

Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με τη διαφθορά. Εν όψει του συγκλονιστικού σκανδάλου που έχει οργανωθεί ως αποτέλεσμα της κατάσχεσης μεγάλων ποσών μετρητών στις κατοικίες εμπλεκομένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην υπόθεση που έχει ήδη γίνει γνωστή ως Qatargate, λίγες μόλις ημέρες αφότου «έσκασε» αυτή η βόμβα, μια καταγγελία, που υποβλήθηκε από έναν ερευνητή και έναν δημοσιογράφο έφτασε στα εισερχόμενά μας με μια χωματερή τραπεζικών στοιχείων σχετικά με τα χρήματα που κατατέθηκαν σε χρηματοοικονομικές οντότητες [στον Παναμά].Τα άτομα των πληροφοριών που εμπλέκονται είναι τα ακόλουθα: η Εύα Καϊλή, η οικογένειά της, ο πατέρας της, η μητέρα της και η οικογένεια άλλων εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση, οι οποίοι είναι επίσης Έλληνες και Ιταλοί. Βρήκαμε ότι αυτό το αποδεικτικό στοιχείο είναι υψίστης σημασίας. Πιστεύαμε επίσης ότι η καταγγελία σχετικά με τα τραπεζικά στοιχεία ήταν εύλογη, και στο βαθμό που είναι ακριβώς τραπεζικά στοιχεία.

Επιπλέον, οι πηγές είχαν ήδη φέρει την υπόθεση σε γνώση της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω καταγγελίας. Αυτό που λάβαμε είναι η καταγγελία που υποβλήθηκε στην εισαγγελία της ΕΕ. Αυτό που κάναμε ήταν να το προσθέσουμε στο γραμματοκιβώτιο, να το δημοσιοποιήσουμε και να το γνωστοποιήσουμε σε άλλες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ήταν και η ισπανική αντιπροσωπεία της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, διευρύνουμε την καταγγελία με περισσότερες πληροφορίες που είχαμε ήδη από τις ίδιες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ισπανική φορολογική υπηρεσία.

Εμπλέκονται δύο μέλη της ισπανικής αντιπροσωπείας της Eurojust [στην ίδια υπόθεση οφφόρ λογαριασμών που αφορά στην Καϊλή], καθώς και δύο εισαγγελείς από την ισπανική αντιπροσωπεία της εισαγγελίας της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, αυτά ήταν τα ίδια δύο άτομα που εξέταζαν τις καταγγελίες μας, όλες τις πληροφορίες από τις καταγγελίες μας, αλλά τις έβαζαν στο…. αρχείο, αλλά ξέρουμε ήδη εμείς γιατί τις βάζαν στο…ΑΡΧΕΙΟ, γιατί λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους είχαν κι αυτοί! Αυτό λοιπόν κάναμε για να συνδυάσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες από το Qatargate με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και αφορούν φορείς της ΕΕ που έχουν εξαιρετική στρατηγική σημασία. Και αυτό είναι που έχει επίσης τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, το οποίο ηγείται της διαδικασίας του Qatargate.

Για τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους υπεράκτιους λογαριασμούς και Ισπανών, διαβάστε επίσης QATARGATE: Ακόμη και ο Τζόζεφ Μπορέλ και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ με…ΟΦΣΟΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ στον ΠΑΝΑΜΑ, όπως η…ΕΥΑ ΚΑΙΛΗ!!!

QATARGATE: Ακόμη και ο Τζόζεφ Μπορέλ και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ με…ΟΦΣΟΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ στον ΠΑΝΑΜΑ, όπως η…ΕΥΑ ΚΑΙΛΗ!!!

Δείτε το!

 

 

 

 

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr