Home ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων – Η απόφαση της ΑΔΑΕ – Δυσφορία στο Μαξίμου – Ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση

Σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων – Η απόφαση της ΑΔΑΕ – Δυσφορία στο Μαξίμου – Ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση

Έρευνα της ΑΔΑΕ για τις επισυνδέσεις σε όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας - Επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου θα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Αρχής Χρήστος Ράμμος

by _
0 comment 45 views
Σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων – Η απόφαση της ΑΔΑΕ – Δυσφορία στο Μαξίμου – Ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση
Σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων – Η απόφαση της ΑΔΑΕ – Δυσφορία στο Μαξίμου – Ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση

Σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων – Η απόφαση της ΑΔΑΕ – Δυσφορία στο Μαξίμου – Ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση

Έρευνα της ΑΔΑΕ για τις επισυνδέσεις σε όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας – Επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου θα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Αρχής Χρήστος Ράμμος


Σοβαρότατες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών – παρακολουθήσεων που δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα στη εσωτερικό της χώρας, αλλά την εκθέτει και διεθνώς, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έτσι λοιπόν μετά και το αίτημα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα προς την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, προκειμένου να ενημερωθεί για τις άρσεις απορρήτου που έγιναν τα τελευταία χρόνια και αφορούν πολιτικούς, δημοσιογράφους, Δικαστικούς και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, έρχεται απόφαση που θα βγάλει «λαυράκια».Η ολομέλεια της ΑΔΑΕ αποφάσισε να ξεκινήσουν έλεγχοι σε όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των εταιριών COSMOTE, ΟΤΕ, VODAFONE και WIND, θα πραγματοποιηθούν με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμμο.

Επίσης, θα υπάρξει έρευνα για το αν έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν διατάξεις άρσεως απορρήτου των επικοινωνιών τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με την ΑΔΑΕ έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και «σε όποιον άλλον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραστεί ανάγκη κατά την εξέλιξη του ελέγχου».

Σημειώνεται επίσης ότι ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, θα αποστείλει αίτημα προς τον Αλέξη Τσίπρα με το οποίο θα ζητεί «τον εμπλουτισμό του ερωτήματος που κατέθεσε στην ΑΔΑΕ την 7.12.2022, με συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου, που σχετίζονται με τα πρoαναφερόμενα δημόσια πρόσωπα και την πιθανότητα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας τους μέσω των αριθμών αυτών».

Τι αναφέρει ολόκληρη η απόφαση της ΑΔΑΕ

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στεφάνου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 19 παρ. 2 του Συντάγματος
 • Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α και στ. του ν. 3115/2003 (47Α ), στο οποίο προβλέπεται ότι η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους κατόπιν καταγγελιών, αλλά και αυτεπαγγέλτως.
 • Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
 • Την υπ’ αριθ. 16887/17.03.16 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
 • Την υπ’ αριθ. 34051/29.05.18 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326/2018), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019.
 • Την υπ’ αριθ. Απόφαση 58347/21.12.20 του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1066/2020), περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
 • Τις διατάξεις της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/2011).
 • To άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 2225/1994 (121Α ) και ήδη το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 5002/2022 (228Α ).
  Το από 7.12.2022 έγγραφο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως Αλ. Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Αρχής.
 • Την ύπαρξη στον Τύπο σειράς δημοσιευμάτων περί άρσεως του απορρήτου μέσω μη προσδιοριζόμενου τρόπου (μέσω της διαδικασίας νομίμων επισυνδέσεων ή μέσω πειρατικού λογισμικού) κατονομαζομένων με όνομα και επώνυμο προσώπων, ορισμένα εκ των οποίων κατέχουν κορυφαία δημόσια αξιώματα.
 • Την επιτακτική ανάγκη εκπλήρωσης του καθήκοντος, με το οποίο είναι επιφορτισμένη η ΑΔΑΕ, που συνίσταται στην εγγύηση ότι τηρείται η συνταγματική ευταξία στο θεμελιώδες και απολύτως απαραβίαστο δικαίωμα στο απόρρητο των επικοινωνιών (άρθρο 19 Σ) καθώς και στην πλήρη και αποτελεσματική εκ μέρους της Αρχής εποπτεία και διασφάλιση ότι τηρείται πιστά η εν γένει νομοθεσία η σχετική με την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από όλους τους εμπλεκόμενους στις σχετικές διαδικασίες φορείς των οποίων γίνεται μνεία στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του προαναφερθέντος ν. 3115/2003.
 • την με αριθμ. 361/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.
 • το πρακτικό της από 21.12.22 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (με ψήφους 4 επί 7 μελών):1. Την σύσταση Ομάδας Ελέγχου η οποία θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ΟΤΕ ΑΕ, COSMOTE AE, Vodafone Α.Ε. Τηλεπικοινωνιών και Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, καθώς και σε όποιον άλλον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραστεί ανάγκη κατά την εξέλιξη του ελέγχου, με σκοπό να ελέγξει όλα τα σχετικά αρχεία των εν λόγω παρόχων, για να διαπιστώσει και να επιβεβαιώσει αν έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν διατάξεις άρσεως απορρήτου των επικοινωνιών σε σχέση με τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποίησαν κατά το παρελθόν οι α) …., β) …., γ) …. και τέλος δ) …. .

2. Η Ομάδα αυτή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, Χρήστο Ράμμο καθώς και τους:

Στέφανο Γκρίτζαλη τακτικό μέλος της Ολομέλειας της Αρχής, με αναπληρωματικό μέλος την Βασιλική Διαμαντοπούλου αναπληρωματικό μέλος της Ολομέλειας,
Νικόλαο Παπαδάκη τακτικό μέλος της Ολομέλειας της Αρχής, με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Ανδρουλακάκη, αναπληρωματικό μέλος της Ολομέλειας και
την Αικατερίνα Παπανικολάου, τακτικό μέλος της Ολομέλειας της Αρχής, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Μισαηλίδη.
Για τεχνική υποστήριξη της Ομάδας ορίζεται ο Λάμπρος Ράπτης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό/ΑΔΑΕ και για τη νομική της υποστήριξη η Βασιλική Τζαλαβρά, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης θα ασκήσει ο Λάμπρος Ράπτης.

3. Ο Πρόεδρος θα αποστείλει αίτημα προς τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο θα ζητάει τον εμπλουτισμό του ερωτήματος που κατέθεσε στην ΑΔΑΕ την 7.12.2022, με συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου, που σχετίζονται με τα πρoαναφερόμενα δημόσια πρόσωπα και την πιθανότητα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας τους μέσω των αριθμών αυτών.

4. Η Ομάδα Ελέγχου οφείλει να πραγματοποιήσει, το ταχύτερο δυνατό όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την επίτευξη του σκοπού της συγκρότησης της. Μειοψήφησαν τα μέλη Δημήτριος Βέργαδος και Γεώργιος Μπακάλης, τα οποία καταψήφισαν την υπ’ αριθ. 361/2022 εισήγηση ενώ ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Μιχαήλ Σακκάς απέσχε από την ψηφοφορία. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 21.12.2022.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩΔυσφορία στο Μαξίμου για τις έρευνες της ΑΔΑΕ

Δυσφορία φαίνεται πως έχει προκαλέσει στο Μαξίμου η απόφαση της ΑΔΑΕ να ελέγξει τα αρχεία των επικοινωνιακών παρόχων για τις επισυνδέσεις που ζήτησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και αυτό καθώς η έρευνα πλέον φτάνει στην καρδιά του σκανδάλου των υποκλοπών και αν μη τι άλλο συντηρεί το θέμα στην επικαιρότητα, την ώρα που η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023.

Ερωτηθείς για την έρευνα της ΑΔΑΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε χαρακτηριστικά: “Το Σύνταγμα περιγράφει το ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών. Θέση της Κυβέρνησης είναι ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να λειτουργούν σεβόμενες το Σύνταγμα, ούτε να το υπερβαίνουν, ούτε να γίνονται τιμητές του Συντάγματος”.

Η ΑΔΑΕ φαίνεται να ενεργοποιεί στην κατεύθυνση αυτή το σύνολο του δυναμικού της αφού επικεφαλής της ομάδας έρευνας θα είναι ο Πρόεδρός της Χρήστος Ράμμος. Σημειωτέον πάντως ότι κυβερνητικές πηγές έχουν διαψεύσει ότι υπάρχει σχέδιο για κατάργηση της Αρχής ή για αλλαγή του κ. Ράμμου.

Στα αξιοσημείωτα της απόφασης της ΑΔΑΕ για έρευνα είναι η έκκληση που γίνεται στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να εξειδικεύσει το αίτημα που είχε διατυπώσεις προς την Ανεξάρτητη Αρχή στις 7 Δεκεμβρίου ώστε να ελέγξει τις επισυνδέσεις που ζητήθηκαν από τους παρόχους. Πιο συγκεκριμένα ζητείται από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να περιορίσει το αίτημά του σε συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς προς διερεύνηση ώστε πρακτικά να διευκολυνθεί η έρευνα μια και οι επισυνδέσεις ξεπερνούν τις 15.000 κατ’ έτος.

Ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση

Η απόφαση της ΑΔΑΕ προφανώς αποτελεί ευχάριστη έκπληξη για την Αντιπολίτευση συνολικά, αφού τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το Μέρα 25 έχουν ζητήσει να γίνουν ανάλογες κινήσεις.

Με επίταση πάντως το έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο στην συνάντηση που είχε με τον Χρήστο Ράμμο στις 7 Δεκεμβρίου όσο και με την συνάντησή του με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που προηγήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου. Μάλιστα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είχε αναφερθεί στο θέμα και στην Βουλή. Πιο συγκεκριμένα είχε αναφέρει στις 8 Δεκεμβρίου πως «τα στοιχεία, για όλη την περίοδο 2015-2019 υπάρχουν στα αρχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στα αρχεία της Εισαγγελίας, στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και βεβαίως στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους». Θύμισε μάλιστα πως οι πάροχοι «υποχρεούνται με βάση τον νόμο να κρατάνε αρχείο για τις επισυνδέσεις τις νόμιμες που κάνουν! Η VODAFONE, η WIND, η COSMOTΕ υποχρεούνται». Προσθέτοντας πως «θέλω να απευθύνω και μια προειδοποίηση εδώ και στους παρόχους. Όποιος διανοηθεί να μην τηρήσει όσα ο νόμος προβλέπει υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις. Είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν θα διανοηθεί να μην τηρήσει τη νομιμότητα». Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε για την εξέλιξη επιστρέφοντας από την Βραζιλία όπου βρέθηκε για την ορκωμοσία του Προέδρου Ιγκνάθιο Λούλα Ντα Σίλβα.

Στην Αξιωματική Αντιπολίτευση αναμένεται να εποπτεύσουν τις εξελίξεις. Ιδίως μετά τις πληροφορίες που υπήρξαν για επικοινωνία στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, ώστε να παρεμποδιστεί η έρευνα σχετικά με υποκλοπές στις εταιρίες επικοινωνιών. Σε αυτές φέρεται να ζητήθηκε να μην συνδράμουν στην προσπάθεια διερεύνησης της ΑΔΑΕ. Επίσης ενώ αναμένεται να υπάρξει και επίσημη γνωμοδότηση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δικαιώματα της ΑΔΑΕ προκειμένου να πληροφορούνται όσοι έχουν παρακολουθηθεί για τους λόγους της παρακολούθησής τους.

 

 

 

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr