Home ΣΤΡΑΤΟΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΕΥΠ Ποιος πήρε την σακούλα ; Τα 700.000 ευρώ και η “Μαρία” της ΕΥΠ (που αποκάλυψε τον ρόλο της το edolio5 από τις 9 Αυγούστου) που έβαλε την υπογραφή της στην απόρρητη δαπάνη!

Ποιος πήρε την σακούλα ; Τα 700.000 ευρώ και η “Μαρία” της ΕΥΠ (που αποκάλυψε τον ρόλο της το edolio5 από τις 9 Αυγούστου) που έβαλε την υπογραφή της στην απόρρητη δαπάνη!

Το σεμινάριο κυβερνοασφάλειας από την παρά ΕΥΠ της Αγίας Παρασκευής.

by _
0 comment 291 views

Τετάρτη, Νοεμβρίου 30, 2022

Ποιος πήρε την σακούλα ; Τα 700.000 ευρώ και η “Μαρία” της ΕΥΠ (που αποκάλυψε τον ρόλο της το edolio5 από τις 9 Αυγούστου) που έβαλε την υπογραφή της στην απόρρητη δαπάνη!

Το σεμινάριο κυβερνοασφάλειας από την παρά ΕΥΠ της Αγίας Παρασκευής.


edolio5 team


Εδώ η Μαρία, εκεί η Μαρία παντού η Μαρία. Παρά το ιδιαίτερο πρόβλημα της τελικά χωράει παντού. Ιδού  Πού πάνε τα κονδύλια από το άντρο της παραΕΥΠ ακόμη και μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ;

Το κέντρο ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ έχει προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας. Αιτία είναι ότι το ΚΕΤΥΑΚ ήταν το υπεύθυνο παράρτημα της ΕΥΠ μέσω του οποίου μεταφέρονται τα κονδύλια σε άγνωστες και απόρρητες υπηρεσίες και αγορές. Σήμερα φέρνουμε στην επιφάνεια μια απόφαση του ΚΕΤΥΑΚ για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος κυβερνοασφάλειας συνολικού κόστους περίπου 700.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ.

Το εντυπωσιακό είναι πως μολονότι στην επίμαχη απόφαση αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο έργο θα διαφημιζόταν και στο ευρύ κοινό, δεν εντοπίσαμε κάποια σχετική διαφημιστική καταχώρηση. Αν το πρόγραμμα αυτό πράγματι υλοποιείται, αν έχουν καταβληθεί τα χρήματα κι αν όντως αυτά αξιοποιήθηκαν για τους σκοπούς που αναγράφονται στη συγκεκριμένη απόφαση, είναι σίγουρο ότι μπορεί εύκολα να διερευνηθεί από την εισαγγελία.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό, όπως προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, είναι ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2020 ο τότε υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης υπέγραψε την απόφαση «Κύρωση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΤΥΑΚ». Αυτή η απόφαση όμως που υπογράφηκε από τον –παρακολουθούμενο, όπως αποκάλυψε το Documento– Γ. Γεραπετρίτη είναι απόρρητη. Ακόμη και ο κανονισμός λειτουργίας αυτού του μυστικού κέντρου δεν πρέπει να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό.

Τα απόρρητα πρόσωπαΔεν είναι όμως το μοναδικό στοιχείο που παραμένει απόρρητο. Μολονότι στην απόφαση αναφέρονται τα ονόματα όλων των εμπλεκόμενων στελεχών του ΚΕΤΥΑΚ που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου, το μοναδικό που δεν αναφέρεται είναι του Κ.Α., διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες  από το συγκεκριμένο πρόσωπο έχουν αφαιρεθεί όλες οι κρίσιμες αρμοδιότητες, μολονότι είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του απόρρητου λογαριασμού του ΚΕΤΥΑΚ. Πρόσωπο-κλειδί για τη διαχείριση των οικονομικών του ΚΕΤΥΑΚ φαίνεται ότι είναι η γνωστή “Μαρία” για την οποία το edolio5 είχε αποκαλύψει 1ο την δράση της που αποτελεί το Α και το Ω ως  τμηματάρχης των απόρρητων κονδυλίων.Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο διευθυντής του ΚΕΤΥΑΚ Ευάγγελος Ζαχαράκης φαίνεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες πως επιλέχτηκε σε αυτήν τη θέση εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως στο παρελθόν με την προετοιμασία φακέλων ΕΣΠΑ. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να παραμένει στο ΔΣ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) που υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης. Οπως καταγράφεται στην ιστοσελίδα του ΜΟΔ, ο Ευάγγ. Ζαχαράκης είναι εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με έγγραφα αναρτημένα στη Διαύγεια υπάρχει πρόσωπο που ονομάζεται Ευάγγελος Ζαχαράκης και ήταν στο παρελθόν ειδικός γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων του υπουργείου Παιδείας. Οπως προκύπτει δηλαδή, φαίνεται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.Η επίμαχη απόφαση δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2022 και υπογράφεται από τον Ευάγγ. Ζαχαράκη. Σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο, πρόκειται για την «πρώτη τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 “Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος, επιμόρφωση και πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής του Δημοσίου σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας” της πράξης “Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων Κυβερνοασφάλειας”».

Στην επίμαχη απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι θα υλοποιηθούν και θεματικά εργαστήρια για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων. Στις περιγραφόμενες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται «η διενέργεια ημερίδων, η παραγωγή ψηφιακών banners, η παραγωγή έντυπου και ψηφιακού διαφημιστικού υλικού, η προώθηση από διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, η ενημέρωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία ενημερωτικών δελτίων…». Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 15 μήνες.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούν «εξακόσια περίπου στελέχη πληροφορικής Ι και ΙΙ του δημόσιου τομέα. Υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν 50 περίπου σεμινάρια…» που «θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΤΥΑΚ».

Νευραλγικό ρόλο στην υλοποίηση κάποιων φάσεων του υποέργου έχει η πενταμελής «ομάδα διακυβέρνησης», η οποία όμως, όπως σημειώνεται, δεν θα λαμβάνει αμοιβή. Αντίστοιχα η «επιστημονική επιτροπή» ανέλαβε την επιστημονική τεκμηρίωση του συνόλου των έργων, όπως η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και του υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης. Η επιτροπή απαρτίζεται από εκπαιδευτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπους του ΕΚΔΔΑ, εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της ΕΥΠ.Σε διάφορες ομάδες εργασίας κατά την εξέλιξη του έργου θα συμμετέχουν «στελέχη του ΚΕΤΥΑΚ, της ΕΥΠ, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλων δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες αυξημένης εμπειρίας και εξειδίκευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας». Ολοι αμείβονται.

Το κόστος ανέρχεται συνολικά σε 725.952 ευρώ. Στις 20 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε και δεύτερη τροποποίηση στη Διαύγεια, βάσει της οποίας το συνολικό κόστος του υποέργου μειώθηκε στις 687.481,28 ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, όπως αναγράφεται στη δεύτερη τροποποίηση του έργου, συνολικά 14 άτομα –η συντριπτική πλειονότητα είναι στελέχη του ΚΕΤΥΑΚ, όπως ο Ευάγγ. Ζαχαράκης– δεν θα λάβουν, όπως αναγράφεται, ούτε 1 ευρώ για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Συνολικά έξι άλλα στελέχη του ΚΕΤΥΑΚ θα λάβουν 56.800 ευρώ. Ακόμη 20 άλλα άτομα, που χαρακτηρίζονται ως «έκτακτο (νέο) προσωπικό», θα λάβουν συνολικά 338.716 ευρώ. Σε αυτήν τη λίστα ατόμων συμπεριλαμβάνονται μέλη ΔΕΠ, στελέχη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και πτυχιούχοι ΑΕΙ που καλύπτουν τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του έργου.

ΠΗΓΗ >>

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr