Ανησυχούν και για προμήθεια κινεζικών όπλων από την Ρωσία…