Είπε από τη πρώτη μέρα κιόλας ότι είναι με τους..ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ο Μητσοτάκης αλλά ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ έδιναν προσοχή σε αυτό!!!

GreekNewsOnDemand.com: Είπε από τη πρώτη μέρα κιόλας ότι είναι με τους..ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ο Μητσοτάκης αλλά … Continue reading Είπε από τη πρώτη μέρα κιόλας ότι είναι με τους..ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ ο Μητσοτάκης αλλά ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ έδιναν προσοχή σε αυτό!!!