Home Greek News Η Ανακάλυψη αρχαίας Τορά στην Τουρκία αποδεικνύει ότι οι Εβραίοι λατρεύουν τον…Σατανά!!!

Η Ανακάλυψη αρχαίας Τορά στην Τουρκία αποδεικνύει ότι οι Εβραίοι λατρεύουν τον…Σατανά!!!

by _
0 comment 372 views

Η Ανακάλυψη αρχαίας Τορά στην Τουρκία αποδεικνύει ότι οι Εβραίοι λατρεύουν τον…Σατανά!!!

ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. – Ιησούς Χριστός


-Του ερευνητή – δημοσιογράφου Ιωάννη Κουντούρη | Λος Άντζελες | Βρείτε με και στα Social Media!: Facebook • Twitter • Instagram • LinkedIn • Youtube


Στη Παλιά Διαθήκη της Βίβλου υπάρχουν πολλές αναφορές της…ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ του τότε Εβραϊκού λαού που αποτελούσε τον πραγματικό λαό των Ιουδαϊων, εν συγκρίσει βέβαια με τον σημερινό λαό των…ΕΒΡΑΪΩΝ, διότι ΆΛΛΟ οι «Ιουδαϊοι» και…ΆΛΛΟ οι…ΕΒΡΑΙΟΙ της σήμερον ημέρας.

Οι Εβραίοι, ΣΗΜΕΡΑ, αποτελούν ένα τουρκο-μογγολικό λαό. Είναι, ως επι το πλείστον, Ασκενάζι οι σημερινοί Εβραίοι. Παλιά τους έλεγον Χαζάρους διατί κατάγονται εκ του λαού αφού, των Χαζάρων (τουρκο-μογγολικής φυλής) που, συμφώνως προς τα υπόλοιπα έθνη της αρχαιότητος, ελέγοντο αυτοί…«Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ» επειδή ελάτρευον τον…ΣΑΤΑΝΑ. ΓΙΑ ΓΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ!!! Και οι απόγονοί τους ΣΗΜΕΡΑ, είναι αυτοί που ελέγχουν την κοινωνία μας και τον κόσμον μας, εν γένει, σε σχεδόν…ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (τράπεζες, κυβέρνηση, παιδεία, ιατρική, επιχειρείν. κ.ο.κ.)

Απλά, οι Ιουδαίοι της ΠΔ ήσαν οι Ισραηλίται οι πραγματικοί, κι οι…ΕΒΡΑΙΟΙ ένας λαός που…ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ τους «συνεχιστάς» των βιβλικών Ισραηλιτών, κ.ο.κ. Έχουν όμως κάτι κοινό: ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΛΑΤΡΕΥΟΥΝ/ΛΑΤΡΕΥΟΥΣΙ…ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ!

Π..χ., στην Βίβλον βλέπουμε πάρα πολλές αναφορές για αυτό, τόσον από τον Παλαιάν Διαθήθην όσον και από την Καινήν Διαθήκην. Περιττόν να σας αναφέρω τις αναφορές της ΠΔ της λατρείας του Μολώχ που έκαμνον τότε οι Ιουδαίοι –θυσιάζοντας τα παιδιά σε αυτόν τον μεγάλον δαίμονα!- και τους τιμορούσε ο Θεός!

‘Ομως και πιο συγκεκριμένα, στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφ. 8, εφάφ. 44, διαβάζωμεν από τον Ίδιον τον Χριστόν που ομιλεί προς τους τότε εναπομείναντας Ιουδαίους των 12 φυλών του Ισραήλ…

ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Στην δε Αποκάλυψιν, κεφ. 2 και 3, εδαφ. 9, παρατηρούμεν κάτι που ομοιάζει τόσον με μιαν επίπληξιν του Χριστού προς τους Εβραίους, αλλά και για μιαν…ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΝ που, απ ‘ό,τι φαίνεται, έχει ήδη εκπληρωθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Λέγει συγκεριμένα ο Χριστός….

οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ· καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ….

ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

Υπάρχουν τινες σήμερα που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός αναφέρεται εδώ εις την άνοδον των…ΧΑΖΑΡΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, των, δηλαδή, ΨΕΥΤΟ-ΙΟΥΔΑΙΩΝ, που εμπρόκειται να παραπλανήσουν μελλοντικών την Εκκλησίαν καθώς και όλον τον κόσμον! Το «Εκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ» περιγράφει σε μεγάλον βαθμόν τους Εβραίους του σήμερα! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οι συνεχισταί των Βιβλικών Ισραηλιτών, αλλών εκείνων που είχαν παραστάνει ότι ήσαν οι απόγονοι των Βιβλικών Ισραηλιτών, των Χαζάτων, δηλαδή, που είχαν ασπασθεί τον Ιουδαϊσμόν τον 8ο Αιω. μ.Χ. και έκτοτε το έπαιζαν «ο Περιούσιος λαός» του Θεού.

ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ;;;

Το είπαμε ήδη. Οι σημεριμοί Εβραίοι, παλιά, ελέγοντο από τα άλλα έθνη  «Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ» επειδή ελάτρευον τον Σατανά, και όπως θα αποδειχνύουμε παρακάτω, τίποτε μα…ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ….

ξεκινάμε όμως αυτό το κομμάτι του παρόντος άρθρου με το ακόλουθο βίντεο με τίτλο «ΕΒΡΑΙΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ», με ελληνικούς υποτίτλους, όπου μια Εβραία μιλάει στην εκπομπή «The Ophrah Winfrey Show» την δεκ. του ’90 και θίγει το προσκείμενον θέμα μας, ομολογούσα το…ΓΕΓΟΝΟΣ ότι, τωόντι, οι Εβραίοι λατρεύουν τον Σατανά και κάνουν και…ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ!!! Και μιλάμε για μια από τις τότε μεγαλύτερες, σε τηλεθέαση, εκπομπές σε όλη την Αμερική…


Εβραία μαρτυρά τελετουργικές δολοφονίες παιδιών Χριστιανών από…Εβραίους!!!

Αναζητήστε στο διαδίκτυο σχετικά με τις ταλμουδικές ανθρωποθυσίες που έχουν διαπραχθεί από Εβραίους στην Ευρώπη και θα σοκαριστείτε…


Η τουρκική αστυνομία ανέκτησε τους κλεμμένους εβραϊκούς κυλίνδρους της Τορά διακοσμημένους με το σατανικό σύμβολο των Ιλλουμινάτι (Illuminati)

Το ακόλουθο «ωραίο» «εύρημα» έγινε…ΠΟΥ???…μα στην ΤΟΥΡΚΙΑ βεβαιώς-βε...ΒΡΑΙΟΣ!Γιατί όμως είναι τόσο σημαντινό αυτό για εμάς και τι θέλω να πω;;; Είναι πάρα πολύ συμαντικό διότι σύμφωνα με ιστορικούς από όλον τον κόσμο εδώ και..ΑΙΩΝΕΣ, οι Τούρκοι και οι Εβραίοι…ΤΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!!! Π.χ., διαβάστε και το άρθρο μας με τίτλο «Σοκ: New York Times: Δεν είναι Ισραηλίτες της Βίβλου οι Εβραίοι οι σημερινοί αλλά…ΤΟΥΡΚΟΙ» όπου η ίδια η New York Times είχε αναφερθεί σε αυτήν την τεράστια αλήθεια το 1996!

Γι᾽αυτό σας έλεγα πρίν, οι Εβραίοι του σήμερα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οι «Εβραίοι» του παρελθόντος, παρ όλο που και οι δύο λαοί ταυτίζοναι με την…ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ!

Όσο για τη Τορά με τα πολύ «ενδιαφέροντα» σύμβολα μέσα που βρέθηκε πρόσφατα στην Τουρκία, διαβάζουμε τα εξής από το κορυφαίο σάιτ VeteransToday.com, του οποίου είμαστε και συνεργάτες εδώ στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ»:

Η Τουρκική Αστυνομία συνέλαβε τέσσερις πρώην μαχητές του Faylaq al-Rahman και εναν Τούρκο πολίτη που προσπάθησαν να πουλήσουν δύο σπάνιες επιχρυσωμένες Εβραϊκές Τορά στη βορειοδυτική επαρχία Bilecik στις 8 Μαΐου, είπε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT:

Η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah είπε ότι η αστυνομία κατέσχεσε τις δύο αρχαίες Τορά κατά τη σύλληψη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα αρχαία αντικείμενα αξίζουν συνολικά 1,86 εκατ. Δολάρια.

Οι πηγές της Αντιπολίτευσης της Συρίας επιβεβαίωσαν ότι οι μαχητές του Faylaq al-Rahman έκλεψαν τις αρχαίες Τορά από μια ιστορική συναγωγή 2.000 ετών στην περιοχή Jobar, ανατολικά της πρωτεύουσας της Δαμασκού στη Συρία. Η περιοχή ήταν υπό τον έλεγχο της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ ομάδας Faylaq al-Rahman από το 2013 έως τον Μάρτιο του 2018, όταν τελικά απελευθερώθηκε από τον Συριακό Αραβικό Στρατό (FSA).

Μετά την απελευθέρωση του Ιάβαρ, συριακοί κυβερνητικοί ακτιβιστές αποκάλυψαν ότι πολλές από τις ιστορικές εβραϊκές συναγωγές της επαρχίας λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν από τους μαχητές του Faylaq al-Rahman, οι οποίοι έσκαψαν σήραγγες κάτω από τα ιστορικά αξιοθέατα σε μια προσπάθεια να βρουν «εβραϊκούς θησαυρούς».

Αυτό ήταν το δεύτερο σκάνδαλο που αφορούσε στις ομάδες της “αντιπολίτευσης” της Ανατολικής Γκούτα μετά την αποχώρησή τους από την περιοχή. Στις 5 Μαρτίου, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αποκάλυψε ότι ο πολιτικός ηγέτης του Jaysh al-Islam Mohammed Alloush έκλεψε 47 εκατομμύρια δολάρια από την ομάδα του πριν από την παραίτησή του από τη θέση του.

Ο κύλινδρος λέγεται ότι κατασκευάστηκε με κεντημένα δερμάτινα γαζέλας και πολλαπλά ρουμπίνια και σμαραγδένια στολίδια διαφόρων μεγεθών.

Αφού οι ερευνητές ξεδίπλωσαν προσεκτικά το κύλινδρο, ανακάλυψαν κάτι περίεργο σε ένα από τα πάνελ – μια εικόνα του κεφαλιού ενός κριού μέσα σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα πεντάγραμμα

Υπάρχουν περισσότερες Τορά που είχαν βρεθεί στη Συρία το 2018 και διαθέτουν άφθονο σατανικό συμβολισμό, όπως ο δαίμων Baphomet (Μπαφομέτ), το τρίγωνο των Πεφωτισμένων (Ιλλουμινάτι) με τον πανόπτη οφθαλμό στη μέση, η τιμωρία του αίματος, φίδια, συνθήματα χεριών της Καμπάλα, κουκουβάγιες και πολλά άλλα πράγματα.

Αυτή η ανακάλυψη είναι παρόμοια με το πως πριν από διακόσια χρόνια, οι Γερμανοί αξιωματούχοι έμαθαν για τους Illuminati (Ιλλουμινάτι) όταν ορισμένα από τα μυστικά εσωτερικά τους έγγραφα είχαν υποκλαπεί από έναν από τους κούριερ τους με «απλό ατύχημα» ή, πιθανότερον, το χέρι του Θεού. Διαβάστε το βιβλίο του John Robison του 1798 «Proofs Of A Conspiracy», δηαλδή, «Περί αποδείξεων συνωμοσίας» (PDF εδώ) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η εβραιο-μασονική συνωμοσία στον κόσμο.

Η Τορά  με τα σατανικά σύμβολα μέσα – Σελίς προς σελίδαν – Η ανάμειξις της Πεντάτευχου (Τορά) με…ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ!!! – ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!

Πάμε τώρα να εξετάσουμε λιγάκι τις σελίδες αυτής της Τορά για να δούμε τι ακριβώς περιέχουν…

Το πιο συγκλονιστικό όλων είναι πως στην εν λόγω «Τορά», υπάρχουν πολλές εικονογραφήσεις…ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ!!! Ναι ΣΩΣΤΑ διαβάσατε, στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ οι Εβραίοι έβαλαν τέτοιου είδους εικόνες!!!

Ακολουθούν μερικές από αυτές τις εικόνες που ευρέθησαν στην εν λόγω Τορά….

Αυτό φαίνεται να είναι μια απεικόνιση του Αιγόκερω (Capricornus), της θαλάσσιας κατσίκας, ένα πολύ παλιό σύμβολο που χρονολογείται τουλάχιστον 4000 χρόνια στην αρχαία Βαβυλώνα και αντιπροσωπεύει τον θεό Enki, που ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι είναι η προέλευση του εβραϊκού θεού Yahweh.

Η κοινή εικόνα που έχουμε σήμερα για το Baphomet (Μπαφομέτ) είναι αυτή που είχε σχεδιάσει ο Γαλλο-εβραίος μάγος και αποκρυφιστής Eliphas Levi, που εμφανίστηκε στο βιβλίο του «Dogme et Rituel de la Haute Magie» (1856). Είναι σαφές ότι ο Λεβί πήρε το Baphomet από προηγούμενες εβραϊκές εικονογραφήσεις. Το έργον του Λεβί βασίστηκε στον Καμπαλισμό και τις αρχαίες τελετουργίες μαγείας των Εβραίων εν γένει. Το έργο του ενέπνευσε αργότερα αποκρυφιστές όπως ο Aleister Crowley.

Ο Μολώχ, ο αρχαίος παγανιστικός Θεός της θυσίας παιδιών, ήταν ένας από τους ψεύτικους θεούς που ελάτρευεν ο λαός του Ισραήλ. Μία από τις πρακτικές της λατρείας του Moloch ήταν η θυσίασις παιδιών! Αυτή είναι η προέλευσις της τελετής Cremation of Care (Η Καύσις της Μέριμνος) που φέρεται ότι λαμβάνει χώρα κάθε Ιούλιον στο μεγάλο Άλσος της Βοημίας (Bohemian Grove) που πάνε πολλοί Αμερικανοί και μη πολιτικοί (από όλον τον κόσμον) για να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα και όχι μόνο!

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΟΡΑ ΜΕΣΑ. ΣΤΟ Youtube ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  «#سلسلۃ الكتب النادرۃ (كتاب رقم 6 للاشارات والابراج اليهوديۃ )»….

Ο Τέξ Μάρς κι οι αποκαλύψεις του για τη σατανολατρεία των Εβραίων….

Εμείς από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ» (GreekNewsOnDemand.com) έχουν καλύψει και ερευνήσει εκτενώς αυτό το θέμα και έχουν ανακαλύψει και αποκαλύψει ακόμη περισσότερα για την μεγάλη ΛΑΤΡΕΙΑ που τρέφουν οι Περι-…ΟΥΤΣιοι του «θεού» στο πρόσωπο του πατέρα τους του Διαβόλου. Πήγαμε στο Τέξας το 2016 για να πάρουμε συνέντευξη από τον μεγάλο και εγνωσμένης αξίας Χριστιανό συγγραφέα Τέξ Μάρς (Texe Marrs) που ειδηκεύεται σε αυτό το θέμα.

Τα δύο βιβλία του που είναι τα καλύτερα επι του θέματος είναι «Ο Όσιος Όφις των Εβραίων» (HOLY SERPENT OF THE JEWS) και «Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΥΣ» (THE DESTROYER) που βρίθουν πολλών αναφορών Εβραίων λογίων και Ραβίνων, οι οποίοι αποδειχνύουν πως ο Μεσίας του εβραϊκού λαού είναι ένας μεγάλος…ΟΦΙΣ ή…ΔΡΑΚΟΣ που ευρίσκεται εν τω λάκκω της…ΑΒΥΣΣΟΥ, και ότι, κάποια μέρα, θα εξέλει αυτού ίνα σώσει τον εβραϊκόν λαόν. ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ!!! ΠΟΎ όμως έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο;;; Χμμμμ….Α ΤΩΡΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑ!….

Αποκάλυψις 9:

1 Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της αβύσσου….
2 Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος….
11 Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου, όστις Εβραϊστί ονομάζεται Αβαδδών, και εις την Ελληνικήν έχει όνομα Απολλύων. 

Στο κεφάλαιο 20 της Αποκαλύψεως, ευρίσκουμε και πάλι μερικούς απίστευτους παραλλήλους μεταξύ της Ίδιας και της καμπαλιστικής διδασκαλίας των Εβραίων και της Αποκαλύψεως, όπου μαθαίνουμε ότι ο Άγγελος «έδεσεν αυτόν χίλια έτη» και μετά «όταν πληρωθώσι τα χίλια έτη», λύνεται «ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού»…

1 Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρί αυτού. 
2 Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς, και έδεσεν αυτόν χίλια έτη, 
3 και έρριψεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη· και μετά ταύτα πρέπει να λυθή ολίγον καιρόν.

Διαβάστε τα δύο παρακάτω άρθρα μας για περισσότερα για τα βιβλία του Τεξ Μάρς….

ΣΟΚ! Οι απίστευτοι παραλληλισμοί μεταξύ της Αποκαλύψεως και της…εβραϊκής Καμπάλα!

O ΟΣΙΟΣ ΟΦΙΣ ΤΩΝ…ΕΒΡΑΙΩΝ του Texe Marrs !!!

Και εδώ είναι όπου τίθεται το εξής λογικό για όλους εμάς, ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν συνεργασία με τους Εβραίους, κτλ.: ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΗΜMΑΧΟΥΣ», ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΛΕΤΕ;;;!!!


Με πληροφορίες από τους συνεργάτες μας από το σάιτ VeteransToday.com: https://www.veteranstoday.com/2020/02/12/discovery-of-ancient-torah-proves-jews-worship-satan/

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr