Home Greek News Αποκάλυψη σοκ- Πως μπορούσαν αλλά δεν έσωσαν τους 100 νεκρούς για … 24.800 ευρώ- Έγγραφα ντοκουμέντα

Αποκάλυψη σοκ- Πως μπορούσαν αλλά δεν έσωσαν τους 100 νεκρούς για … 24.800 ευρώ- Έγγραφα ντοκουμέντα

by _
0 comment 90 views

Αποκάλυψη σοκ- Πως μπορούσαν αλλά δεν έσωσαν τους 100 νεκρούς για … 24.800 ευρώ- Έγγραφα ντοκουμέντα

Το bloko.gr παρουσιάζει δύο έγγραφα ντοκουμέντα, από τα οποία ασφαλώς επαυξάνονται οι ευθύνες όλων όσοι είχαν την ευθύνη διαχείρισης κι αποτροπής της τραγωδίας στο Μάτι στις
23 Ιουλίου.Μέσα από τα δύο έγγραφα, μια οικτρή εικόνα αρχαίας τραγικής ειρωνείας μιας τραγωδίας που θα μπορούσε ν’ αποφευχθεί, αποκαλύπτεται ότι η ανατολική Αττική διέθετε ένα πανάκριβο σύστημα ηλεκτρονικής προσομοίωσης της επικινδυνότητας, της δυναμικής και της πορείας μίας φωτιάς.

Γιατί όμως δεν χρησιμοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης (οι τεχνικές δυνατότητες στο πρώτο κατά σειρά ντοκουμέντο)  προκειμένου σε έγκαιρο χρόνο να διαγνωστεί η απειλή που τελικά στοίχισε τη ζωή σε 100 συνανθρώπους μας κι έκτοτε στοιχειώνει όχι μόνο τις οικογένειες τους, αλλά και σύσσωμη την ελληνική κοινωνία;

Ποιος θα ρωτηθεί και ποιος θα δώσει μια πειστική εξήγηση;

Το έτος 2009 η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αγόρασε μέσω ΕΣΠΑ αντί 1.122.000 ευρώ ένα σύγχρονο σύστημα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης. Αυτό λειτούργησε τα 2 πρώτα χρόνια (2009 και 2010). Έκτοτε σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr  υπολειτουργεί.

Ωστόσο κάθε χρόνο προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη συντήρηση του ως άνω συστήματος και των λογισμικών του. Όλως τυχαίως ο διαγωνισμός για το επόμενο έτος έγινε με την 6/2018 Διακήρυξη το πρωί της ημέρας έκρηξης της πυρκαγιάς. Εξάλλου αν λειτουργούσε την ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς, θα μπορούσε για παράδειγμα να γίνει από τους υπεύθυνους του συστήματος, προσημείωση της πυρκαγιάς δηλαδή να δουν ποια κατεύθυνση θα έχει καθώς και να σταλεί αυτοματοποιημένο sms για άμεση ενημέρωση των υπευθύνων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων.

Για τη συνεδρίαση διαβάστε το δεύτερο ντοκουμέντο. Για ευσύνοπτους λόγους σας παραθέτουμε αυτούσια τα δύο επίμαχα σημεία.

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 2066/2018
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 19-07-2018.
Θέμα 32ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο
του Συνοπτικού Διαγωνισμού της με αρ. 6/2018 Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την
ενός έτους παροχή υπηρεσιών σχετικά με: Α. Τη Συντήρηση (Διασφάλιση και Υποστήριξη Καλής
Λειτουργίας, Αποκατάσταση Βλαβών και Δυσλειτουργιών και Υπηρεσίες Συντήρησης) του
Εξοπλισμού (CPV: 45343100-4) και Β. Τη Συντήρηση (Διασφάλιση και Υποστήριξη Καλής
Λειτουργίας, Υπηρεσίες Συντήρησης) του Λογισμικού Συστήματος και του Λογισμικού Εφαρμογών
(CPV: 72267100-0) του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Στην Παλλήνη σήμερα 23-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε στο
κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα
με την υπ΄αριθμ. 119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η
Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 34/19-07-2018 πρόσκληση
του Προέδρου της προαναφερόμενης Επιτροπής με σκοπό τη Διενέργεια του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ενός έτους παροχή υπηρεσιών σχετικά με Α)
Την συντήρηση (διασφάλιση και υποστήριξη καλής λειτουργίας, αποκατάσταση βλαβών και
δυσλειτουργιών και υπηρεσίες συντήρησης) του εξοπλισμού (CPV: 45343100-4) B) Τη
συντήρηση (διασφάλιση και υποστήριξη καλής λειτουργίας, υπηρεσίες συντήρησης) του
λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών (CPV: 72267100-0) του
ολοκληρωμένου συστήματος πυροπροστασίας και πυρόσβεσης στην Π.Ε.Α.Α. (διακήρυξη
6/2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003399134).

Για πόσα χρήματα είπαμε αντιστοιχήθηκε το κόστος συντήρησης έναντι της απώλειας 100 ψυχών; Για 24.800 ευρώ. Για 248 ευρώ η κάθε ψυχή.

Πηγή >>

You may also like

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται απο δημοσιογράφους, ερευνητές, εκφωνητές, οικονομολόγους και όχι μόνο. Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας στο ακόλουθο e-mail.

Contact: [email protected]

@ 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by WebLegends.gr