ΚΑΤΑΖΗΤΩΝΤΟ και εκινδύνευον να καηώσιν εις την ΠΥΡΑΝ όσοι εν Αγγλία εδίδασκον ότι η γη σφαιρική εστί τῃ δεκ. του…1900!!!

ΚΑΤΑΖΗΤΩΝΤΟ και εκινδύνευον να καηώσιν…εις την ΠΥΡΑΝ όσοι εν Αγγλία εδίδασκον ότι η γη … Continue reading ΚΑΤΑΖΗΤΩΝΤΟ και εκινδύνευον να καηώσιν εις την ΠΥΡΑΝ όσοι εν Αγγλία εδίδασκον ότι η γη σφαιρική εστί τῃ δεκ. του…1900!!!