Επίπεδη Γη – Ανακαλύπτοντας τον Θόλον (Στερέωμα) τον…ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟΝ που μας καλύπτει από πάνω (Αποδείξεις)

Επίπεδη Γη – Ανακαλύπτοντας τον Θόλον (Στερέωμα)… (Flat Earth: Discovering The Dome) Τον…ΙΔΙΟΝ Θόλον που ευρίσκεται άνω της κεφαλής ημών και που δεν ημπορεί να τρυπήσει…ΟΥΔΕΙΣ. Όποτε, ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ…ΟΜΗΡΙΑ ΣΑΣ …

Read More