CIA

America America!

America America! Ο εναγκαλισμός με την Αμερική του Τραμπ, εκτός από τον κυνισμό και τον