60ή επέτειό της και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας