Ορθοδοξία

Ο Εισαγγελέας Γιωρ. Κτιστάκης συνεχίζει να προστατεύει εγκληματίες και συγκαλύπτει τα εγκλήματά τους στην υπόθεση ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ

Ο Εισαγγελέας Γιωρ. Κτιστάκης συνεχίζει να προστατεύει εγκληματίες και συγκαλύπτει τα εγκλήματά τους στην υπόθεση