ΟΛΟΙ θα κάνουν 4η ή / και 5η δόση (θα κάνουν και αυτοί που έκαναν ΗΔΗ την 4η δόση). Θα χάσουμε το μέτρημα!!!


Ευτυχια Σπελ

Έλα τα πρόβατα στο μαντριιιιι…ερχετε και Πέμπτη δόση ….

ΟΛΟΙ θα κάνουν 4η ή / και 5η δόση (θα κάνουν και αυτοί που έκαναν ΗΔΗ την 4η δόση). Θα χάσουμε το μέτρημα!!!