Καταργούνται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσων έκαναν το μπόλι το πλασέμπο γιατί δεν περιείχε μέσα το θανατηφόρο…ΓΡΑΦΕΝΙΟ!!!


Καταργούνται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσων έκαναν το μπόλι το πλασέμπο γιατί, όπως αποδεικνύεται, δεν περιείχε μέσα το θανατηφόρο…ΓΡΑΦΕΝΙΟ γιατί αυτό ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ από ειδικά μηχανήματα σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη…!!!


Ευτυχια Σπελ

Ακούστε τι λέει στο βίντεο!

Ακόμη και νόμιμο πιστοποιητικό να έχεις ότι έχεις κάνει το εμβόλιο σε βρίσκουν αν το έχεις κάνει κανονικά ή όχι.

Δυστυχώς είναι και για ετοιμασία σφραγίσματος των ανθρώπων τα μπόλια του κορωνοϊού…

Είναι σφράγισμα των προεσχατιών ….ΣΑΣ ΤΑ ΕΛΕΓΑΑΑΑΑΑ…