ΓΙΑΤΙ η Ελληνική κυβέρνηση και δικαιοσύνη ΔΕΝ εφαρμόζουν και εκτελούν ΟΛΑ τα μέτρα της Κοινοτικής Οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα με συνέπεια τη μη σύλληψη και τιμωρία όλων των τρομοκρατών;;;!!!

Ερντογάν, Νομοθεσία για την Τρομοκρατία και Ελληνική Κυβέρνηση

Ερντογάν, Νομοθεσία για την Τρομοκρατία και Ελληνική Κυβέρνηση

Η Ελληνική κυβέρνηση ενήργησε για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2017/541[1] για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καταθέτοντας σχέδιο νόμου το Μάϊο του 2020, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε προς εκτέλεση ως o νόμος 4689/2020…

Εν τούτοις ο Ν. 4689/2020 δεν συμπεριλαμβάνει στο σώμα του όλα τα άρθρα της ανωτέρω Κοινοτικής οδηγίας και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος του περιεχόμενου της Οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένει ανεφάρμοστο και ανεκτέλεστο στην Ελλάδα με συνέπεια τη μη σύλληψη και τιμωρία όλων των τρομοκρατών.

Η έννοια του τρομοκρατικού εγκλήματος στην Ελλάδα, δεν προσδιορίζεται εκτενώς κατά το άρθρο 3 της Οδηγίας , αλλά μόνο από τα άρθρα 187Α και 187Β  του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Και άλλες προβλέψεις άρθρων της Οδηγίας, όπως η στρατολόγηση, η παροχή και η παρακολούθηση εκπαίδευσης, η χρηματοδότηση, κλπ εσφαλμένα δεν έχουν ενσωματωθεί καθόλου στον ανωτέρω νόμο με συνέπεια να καθίσταται προβληματική η εφαρμογή του από τα Ελληνικά Δικαστήρια και την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Δικαιοσύνης ενσωμάτωσε στον Εθνικό νόμο μόνο τα άρθρα 1, 2, 10, 12.Α, 12.Β, 12Γ, 17, 18, 19, 22, 22.1,24,25,26, και 37 της Κοινοτικής οδηγίας παραλείποντας τα υπόλοιπα, κατά παραβίαση της Κοινοτικής νομοθεσίας και των κοινοτικών αρχών.

Οι Κοινοτικές Οδηγίες είναι νομοθετικά μέτρα γενικής εφαρμογής (δίκαιο) και είναι δεσμευτικές ως προς το επιδιωκόμενο νομικό  αποτέλεσμα τους σε όλα τα κράτη της ΕΕ. Εναπόκειται δε, σε κάθε Εθνική Αρχή κράτους μέλους να την ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, άλλως το κράτος μέλος υπόκειται σε τεράστια πρόστιμα τα οποία καλούνται να τα καταβάλλουν οι πολίτες του, μέσω της φορολογίας. Αυτό έπρεπε να συμβεί εντός 2 ετών από την έκδοση της Οδηγίας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δια του σημερινού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του νομοθετικού σώματος στη Βουλή έκανε κατ΄επιλογή ενσωμάτωση της Οδηγίας σε νόμο και απείχε αδικαιολόγητα, καταχρηστικά και παράνομα από την υποχρεωτική μεταφορά όλου του περιεχομένου της Οδηγίας στον Εθνικό νόμο.Η Ελληνική Κυβέρνηση να αναλώνεται  σε νομοθετικούς εξυπνακισμούς και δικολαβικά τεχνάσματα εισαγωγής προς ψήφιση νόμων  χειραγωγώντας την Ελληνική Δικαιοσύνη προς επίτευξη μάλλον πολιτικού αποπροσανατολισμού και πολιτικού κουκουλώματος της ανεπάρκειας της, ενώ οι λοιπές χώρες της ΕΕ έχουν μεταφέρει ορθά και χωρίς παραλείψεις  στο εσωτερικό δίκαιο τους την Κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Αμερόληπτοι δικαστικοί λειτουργοί υπάρχουν στην Ελλάδα. Όμως υπάρχει Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα;

Η διαρκής άρνηση προσαρμογής του Ελληνικού δίκαιο στις κοινοτικές επιταγές και η νομική αποστροφή για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (προστατευόμενοι μάρτυρες, τρομοκρατία, γενικός κανονισμός προσωπικών δεδομένων, κυβερνοεγκλήματα, κλπ) θέτει το δημοκρατικό πολίτευμα σε κίνδυνο και την Ελληνική κοινωνία εκτεθειμένη στην ατιμωρησία.

Γιατί άραγε έχει ανάγκη η Ελληνική Κυβέρνηση τον Ερντογάν να της το υπενθυμίζει με διπλωματικά διαβήματα;[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541

 

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Σταυρούλα Τομαρά, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμ. μέλος του ΔΣΑ

LLM Data Protection, Compliance and Regulation, University of Law, UK

PhD candidate in the EU Law, EU Institute, Jean Monnet Center,  Queen’s University of Belfast, UK

MA EU-Turkey (EU Law Division) European community Institute, Jean Monnet Center, Marmara University, Turkey

Πτυχίο Νομικής Σχολής Δ.Π.Θράκης

https://fantomas.gr/erntogan-nomothesia-gia-tin-tromokratia-kai-elliniki-kyvernisi/