Σε ΚΑΜΙΑ από τις γειτονικές μας χώρες, το λίτρο της βενζίνης ΔΕΝ ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Μερικές από αυτές προμηθεύονται από τα…ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ!!!


Σε ΚΑΜΙΑ από τις γειτονικές μας χώρες, το λίτρο της βενζίνης ΔΕΝ ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Μερικές από αυτές προμηθεύονται από τα…ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ!!!

-Έλληνες Δημοσιογράφοι

Μερικές αλήθειες για την ακρίβεια στα καύσιμα….

2, 30 ανέβηκε πρόσφατα το λίτρο αμόλυβδης βενζίνης και κάθε μέρα ανεβαίνει συνεχώς, αλλά σε ΚΑΜΙΑ από τις γειτονικές μας χώρες, το λίτρο της βενζίνης ΔΕΝ ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Μερικές από αυτές προμηθεύονται από τα…ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ!!!