Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος με εμπλοκή κουπάρου Υπουργού και εκλεκτού του Μαξίμου…


Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος με εμπλοκή κουπάρου Υπουργού και εκλεκτού του Μαξίμου…


Σε ρόλο-κλειδί ο κουμπάρος Υπουργού και εκλεκτός του ίδιου του Πρωθυπουργού!…

Ύποπτοι διαγωνισμοί και για την αγορά των μοριακών ελέγχων

Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), όπου προεδρεύει ο κουμπάρος Υπουργού, η οποία εκδόθηκε το 2020, φαίνεται πως εργαλειοποιεί ακόμη η κυβέρνηση, προκειμένου να συνάπτει συμφωνίες για την προμήθεια self tests χωρίς να έχει την υποχρέωση να κάνει διαγωνισμούς και να δημοσιεύει τις συμβάσεις

Διαβάστε την συνέχεια 


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from newsbreak

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.newsbreak.gr/ellada/287433/...