Η Δυναστεία Ρότσιλντ είναι η κεφαλή του θηρίου της Νέας Τάξη Πραγμάτων (ΝΤΠ). Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α.


  Το ναζιστικό κίνημα και το κομμουνιστικό κίνημα, που και τα δύο χρηματοδοτήθηκαν από αυτά τα πλούτη και τη βάση εξουσίας των Rothschild (Ρότσιλντ) , …


Το ναζιστικό κίνημα και το κομμουνιστικό κίνημα, που και τα δύο χρηματοδοτήθηκαν από αυτά τα πλούτη και τη βάση εξουσίας των Rothschild, ήταν πειράματα και πρώιμες προσπάθειες για να τεθούν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης υπό τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ανήκουν και ελέγχονται από τους Rothschild.

Η ευρωπαϊκή κοινότητα θα συγκεντρωθεί ως ένα μεγάλο σύμπλεγμα εθνών και θα αρχίσει να έχει μεγαλύτερη διάσπαση των συνόρων, καθώς τα έθνη θα ευνουχίζονται ή θα διαχέονται από άποψη ατομικότητας.

 

Πηγή: Humans Are Free

Μετάφραση: Απολλόδωρος – Συνεργάτης του Ελλήνων Αφύπνιση

 

Πώς θα εξαπλωθεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων στην Ευρώπη

Αυτή η Επίγνωση δείχνει ότι η κατάκτηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι απαραίτητα η αρχή της Νέας Τάξης Πραγμάτων για την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατακτηθούν αν πρόκειται να δημιουργηθεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων, αλλά ο σκοπός της κατάκτησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απλώς να διαλυθούν ως ανεξάρτητη χώρα, ώστε να μην μπορούν ή να μην επιθυμούν να αντισταθούν στην εφαρμογή της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Όσον αφορά την Ευρώπη, στο πλαίσιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων, οι Bilderbergers είναι μια οργάνωση που δημιουργήθηκε, όπως δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council Of Foreign Relation) και οι Τριμερείς (Trilateralists) στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να φέρει αυτές τις χώρες στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Οι Bilderbergers ως ένας μεγάλος βραχίονας της Νέας Τάξης Πραγμάτων, για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της Ευρώπης και αυτών των χωρών που σχετίζονται με τους Bilderbergers στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from blogspot

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
ellinikiafipnisis.blogspot.com/2021/12/i-dyna...