Γονείς ξυπνάτε πρίν να είναι αργά. Πάρτε την ζωή των παιδιών σας στα χέρια σας!


Petros Nicolaou

Γονείς ξυπνάτε πρίν να είναι αργά. Πάρτε την ζωή των παιδιών σας στα χέρια σας!

Συγχαρητήρια…

για ακόμη μιά φορά στον Harry Violaris II και όλους τους υπόλοιπους απλούς συμπολίτες μας που αγωνίζονται καθημερινά για τα ξεχασμένα απο πολλούς ανθρώπινα μας δικαίωματα.

#wakeupsheeple #WakeUpWorld #fightagainstmedicaltyranny

Δείτε τώρα το βίντεο….