Προτάσεις σοκ για την Ελλάδα από τον ESM – Μείωση χρέους 8-9 δισ. ευρώ ανά έτος !


Προτάσεις σοκ για την Ελλάδα από τον ESM – Μείωση χρέους 8-9 δισ. ευρώ ανά έτος !

Το ακόλουθο έγγραφου του ESM αναφέρει τα εηξής εκλπητικά για την Ελλάδα… 

Δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ: προβληματισμοί μεταρρυθμίσεων.

 

Αυτό το έγγραφο εξετάζει τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Ανασκοπεί την ιστορία της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και εντοπίζει βασικές προκλήσεις. Δεν έκανε απολογισμό των μεταρρυθμιστικών προτάσεων που έγιναν μέχρι στιγμής και τελικά διατυπώνει μεταρρυθμιστική ιδέα που συμβιβάζει το μεταπανδημικό μακροοικονομικό πλαίσιο με τις υπάρχουσες συνεισφορές κορυφαίων οικονομολόγων και ιδρυμάτων.

 

Κράτη μέλη με χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ:

 

Καμία ύφεση

  • Κανόνας πρωτογενούς υπολοίπου που συνεπάγεται μείωση χρέους 1/20 ετησίως