Κούβελας- Θέλουν τον απόλυτο έλεγχο των ανθρώπων, αυτό αφαιρεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου που ο ίδιος ο Δημιουργός του έδωσε.


Όχι στην νέα ηλεκτρονική ταυτότητα – balanthsberoia

Κούβελας- Θέλουν τον απόλυτο έλεγχο των ανθρώπων, αυτό αφαιρεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου που ο ίδιος ο Δημιουργός του έδωσε.