Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν αντίθετος με τη νομιμοποίηση του…ΚΚΕ!!!


Αυτό πρέπει να αναγνωσθεί μέσα στην βουλή και ταυτόχρονα να αναγνωσθεί και η ομιλία που αναφέρει ότι το ΚΚΕ θα πολεμήσει την Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου!!!


Ioannis Bougas

**Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν αντίθετος με τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ! **

Το προχθεσινό (7/10) ποστ με τίτλο: «Να τεθεί Εκτός Νόμου το ΚΚΕ,να απομακρυνθούν τα Μνημεία του και να ορισθεί “Ημέρα Θυμάτων της Κόκκινης Τρομοκρατίας”», συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον και είχε μεγάλη κυκλοφορία.

Ο Γ. Παπανδρέου, ο οποίος είχε απλώσει πολλές φορές το χέρι στους κομμουνιστές, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν θέση στον ελεύθερο πολιτικό βίο και στην παιδεία!

Να τι έλεγε το 1950: «Αλλά (…) υπάρχει το αίτημα της νομιμοποιήσεως του ΚΚΕ. Και ηκούσθησαν φωναί αποδεχόμεναι την νομιμοποίησιν (…). Η διαφωνία μας είναι απόλυτος. (…) Είναι τόση η έκτασις της προδοσίας, είναι τόση η έκτασις του εγκλήματος, είναι τόσαι αι καταστροφαί και αι θυσίαι της Ελλάδος, (…) ώστε ουδέποτε το Έθνος και ο Λαός μας θα ανεγνώριζον την επάνοδον των προδοτών και των εγκληματιών εις τους κόλπους του πολιτικού βίου της Χώρας» (1)

Το 1965 ως πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας, έλεγε: “Κι αν συμβή να υπάρξουν διδάσκαλοι όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την Εκπαίδευσιν” (2)Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η παρεμβολή της δικτατορίας θα τον είχε κάνει να αλλάξει γνώμη. Το αμφιβάλλω!

(1) (Μ.Μαϊλη, Το αστικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα από το 1950 έως το 1967, Σύγχρονη Εποχή, 2014, σελ.160).

(2) Γεώργιος Παπανδρέου (11/3/1965) (e-prologos.gr)