Επιστήμονες για τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία: Τα εμβόλια και η υποχρεωτικότητα τους.


Επιστήμονες για τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία: Τα εμβόλια και η υποχρεωτικότητα τους.

Sep 13, 2021

Σπυρος Ντιλης

Οι Επιστήμονες για τον Άνθρωπο και τη Δημοκρατία διοργάνωσαν μία ημερίδα σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στο Βόλο στις 28.8.2021. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων βιντεοσκοπήθηκαν στις 12.9.2021 σε σχετική τηλεδιάσκεψη, με συμμετοχή δεκάδων άλλων…