Νυρεμβέργη 2. εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – κατηγορούμενοι: ΠΟΥ, CDC (ΗΠΑ), φόρουμ του Νταβός.


Νυρεμβέργη 2. εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – κατηγορούμενοι: ΠΟΥ, CDC (ΗΠΑ), φόρουμ του Νταβός.


Νυρεμβέργη 2. εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – κατηγορούμενοι: ΠΟΥ, CDC (ΗΠΑ), φόρουμ του Νταβός.

Ιουλ. 6 2021

BΥΣΜΑ

IONION FM . https://www.ionionfm.gr

Δ.Κολόκας – ”Πρωινή περίπολος”

Π.Μπίχτας – ”Κρίνετε ίνα κριθήτε”