Το συμπληρώνετε και το καταθέτετε στον εργοδότη σας για το δικαίωμα της εργασίας και το δικαίωμα να μην δεχτείτε καμία ιατρική πράξη χωρίς την θέληση σας.


Το συμπληρώνετε και το καταθέτετε στον εργοδότη σας.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα,τις Διεθνείς Συμβάσεις,των Θεμελιωδών Ελευθεριών και της Βιοηθικής.

Τα συγκεκριμένα έντυπα πατάνε πάνω σε Συνταγματικα δικαιώματα του ανθρώπου.

Όπως το δικαίωμα της εργασίας και το δικαίωμα να μην δεχτείς καμία ιατρική πράξη χωρίς την θέληση σου.