Κ. Τσιάρας: Παράταση για τους δανειολήπτες που έχασαν τις προθεσμίες του Ν. Κατσέλη

Κ. Τσιάρας: Παράταση για τους δανειολήπτες που έχασαν τις προθεσμίες του Ν. Κατσέλη

Κ. Τσιάρας: Παράταση για τους δανειολήπτες που έχασαν τις προθεσμίες του Ν. Κατσέλη

Νέα προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου για αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Πρόσκληση στους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον Ν. Κατσέλη με προσδιορισμένη δικάσιμο μετά την 15η Ιουνίου 2021 οι οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ απηύθυνε στην σημερινή του τοποθέτηση στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Τσιάρας: Παράταση δανειοληπτών που έχασαν προθεσμίες του Ν.Κατσέλη

Σύμφωνα με τον Ν. 4812/2021 όσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού δεν υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δύνανται κατ’ εξαίρεση να υποβληθούν από την 1η.7.2021 έως και τις 15.7.2021.

Τσιάρας: Παράταση δανειοληπτών που έχασαν προθεσμίες του Ν.Κατσέλη

Επιπλέον, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το χρονικό διάστημα από 1η.8.2021 έως 31.8.2021 δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010.