Οὐαὶ ὑμῖν Φαρισαῖοι ὑποκριταί: Κυβερνητικά στελέχη σε πασχαλινό γεύμα ΧΩΡΙΣ μάσκες και προφυλάξεις σε απόσταση αναπνοής ο ένας με τον άλλον


Οὐαὶ ὑμῖν Φαρισαῖοι ὑποκριταί: Κυβερνητικά στελέχη σε πασχαλινό γεύμα ΧΩΡΙΣ μάσκες και προφυλάξεις σε απόσταση αναπνοής ο ένας με τον άλλον…

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν….

Πάντως η Ντόρα είναι συνεπής σε όσα λέει.

Είπε ότι ασχέτως μέτρων τίποτα δεν θα την κρατήσει από το να πάει στην Κρήτη και πήγε.

Αντίθετα ο Πέτσας αφού κούνησε το δάχτυλο στο κοινό περί αποφυγής κοινωνικών επαφών παραβρέθηκε στο γεύμα χωρίς μάσκες και προφυλάξεις σε απόσταση αναπνοής
ο ένας με τον άλλον.

Πώς να μην μπερδευτεί ο πολίτης;;