Ο Dr. Andrew Kaufman καταρρίπτει τον ισχυρισμό της «απομόνωσης» (Isolation) του SARS-Cov-2 αναλύοντας βήμα προς βήμα έναν τυπικό ισχυρισμό απομόνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο ιός υπάρχει


Ο Dr. Andrew Kaufman καταρρίπτει τον ισχυρισμό της «απομόνωσης» (Isolation) του SARS-Cov-2 αναλύοντας βήμα προς βήμα έναν τυπικό ισχυρισμό απομόνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο ιός υπάρχει…