ΙΔΟΥ η μεγάλη προφητεία της Αποκαλύψεως για τις…ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ: «Έμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη..»


Αποκάλυψις: «Έμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη…»


Διαβάστε το εξής προφητικό εδάφιο από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που μοιάζει να εκπληρώνεται…ΣΗΜΕΡΑ…

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23

καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη…

Είναι να απορεί κανείς πως στην κοιλιά του αγαπημένου δαιμόνιου της ελιτ, το Μπαφομέτ (που είναι μισός άνδρας, μισή γυναίκα και μισός τράγος), φαίνεται το σύμβολο του…ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΣΤΟΣ που ελέγχει από τούς ΙΔΙΟΥΣ τους ελιτιστές, οι οποίοι είναι και ιδιοκτήτες όλων των μεγάλων…ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ…;;;!!! Εξ ου και το…φαρμακείᾳ, όπως είναι γεγραμμένο στην Αποκάλυψη!!!..