Τάμα του Έθνους Στο Πεδίο του Άρεως 30.3.1930 – ΤΙ ΔΙΕΔΡΑΜΑΤΙΣΘΗ τὴν 1η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας


Τάμα του Έθνους Στο Πεδίο του Άρεως 30.3.1930

Το Μνημείο της Παλιγγενεσίας, Διαφορές 1930 – 2021 ΜΕΡΟΣ (Α) 1.4.2021

Ἡ Πατρίδα καὶ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ἀναμένουν κατεπειγόντως τὸ Μνημεῖο εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν.

(Συμπληρωματική – ἀπαραίτητη ἀνασκόπισις –σπουδαιότατα νέα ἱστορικὰ στοιχεῖα)

Ἐν συνεχείᾳ τῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἀναλυτικῶς ἀναφέρομε εἰς τὰ τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ἰδίως εἰς τὰ τεύχη 69 καὶ 70, ναλύομε κατωτέρω ΤΙ ΔΙΕΔΡΑΜΑΤΙΣΘΗ τὴν 1η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς τοποθετήσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ μνημείου τὴν 30.3.1930 εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

Κάθε φίλος ἄς ἐξάγει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὶς διαφορὲς τῆς 1ης μὲ τὴν 2η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ…

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ! >> https://www.fotgrammi.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82/%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%82-30-3-1930-%cf%84/

 


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from fotgrammi

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.fotgrammi.gr/%cf%84%ce%bf-%...