Πέθανα, πήγα στην κόλαση και μου έκαψαν εκεί το σύμβολο της…ΚΟΡΩΝΑΣ στο χέρι με 3 εξάρια από πάνω! Αλλ᾽ο Χριστός με γύρισε πίσω!


Πέθανε, επήγε  εις την κόλασιν και του ΕΝΕΚΑΨΑΝ (χάρξαν με έγκαυσιν) εκεί το σύμβολον της…ΚΟΡΩΝΑΣ στο χέρι με 3 εξάρια από πάνω!!! Αλλ᾽ο Χριστός τον επανέφερε στην ζωήν!!!


Πέθανα, πήγα στην κόλαση και ο Χριστός με γύρισε πίσω…

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΟΛΟ!!!…

Mar 19, 2021

Grigoris Karypidis

Συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία του κυρίου Αργύρη Μήτση. Κατά την διάρκεια επέμβασης στην καρδιά, έπαθε ανακοπή, και βρέθηκε στην κόλαση. Με θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επανήλθε στην ζωή. Ακούστε από τον ίδιο να διηγείται την μοναδική αυτή εμπειρία του.