Αδρενόχρωμα (Adrenochrome): Η τραγική παραγωγή και χρήση.


Adrenochrome 14 02 21 – Αδρενόχρωμα η τραγική παραγωγή και χρήση.

Feb 14, 2021

-Γιάννης Αννουσάκης

Η τραγική αυτή υπόθεση επιμήκυνσης της  ζωής με την αφαίρεση των άλλων. Τα ασυνόδευτα που στέλνουν οι γονείς τους, τζάμπα ??? η άλλη πλευρά εφοδιασμού του τραγικού μέρους του κόσμου που ζούμε.