Μια ΣΦΑΙΡΑ στην…ΚΕΦΑΛΑ. Κατήργησαν το χρήμα στα καταστήματα με πρόσχημα τον ιό, υποχρεωτική η κάρτα.


Όχι στην νέα ηλεκτρονική ταυτότητα – balanthsberoia

Κατήργησαν το χρήμα στα καταστήματα με πρόσχημα τον ιό, υποχρεωτική η κάρτα.

H πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω του συστηματος POS εκτός του καταστήματος με κάρτα.

Το χρήμα εξαφανίζεται και όλα γίνονται κάρτες ως που να τις ενσωματώσουν στην νεα ηλεκτρονική ταυτότητα που ετοιμάζουν,ώστε να φτάσουν στο χάραγμα σιγά σιγά.