Να ΜΗΝ απαντήσει κανείς στο SMS αποδοχής ή όχι του εμβολιασμού γιατί σε…ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ αν είσαι «αρνητής» του και ΟΧΙ ΜΟΝΟ!


Να ΜΗΝ απαντήσει κανείς στο SMS αποδοχής ή όχι του εμβολιασμού γιατί σε…ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ αν είσαι «αρνητής» του και ΟΧΙ ΜΟΝΟ!