Έκτακτο μόλις διέρρευσαν διαβαθμισμένα έγγραφα που αποκαλύπτουν ένα πρόγραμμα «κυνηγιού» για παιδιά για το αδρενόχρωμα!!!


ΈΚΤΑΚΤΟ:
Μόλις δημοσιεύτηκαν στο tweeter διαβαθμισμένα έγγραφα που αποκαλύπτουν ένα πρόγραμμα «κυνηγιού» ​​που έχει συγκεκριμένα ονόματα παιδιών όπου έχουν έναν συγκεκριμένο τύπο αίματος που απαιτείται για το…adrenochrome (αδρενόχρωμα)!!! 200 σελίδες με ονόματα παιδιών!!!

Classified documents have just been posted on Twitter revealing a “hunting” program that has specific child names where they have a specific blood type required for Adrenochrome.
200 pages with children’s names