Χάρτης Πρόκληση – Βαφτίζουν “Τουρκικό” Το Μισό Αιγαίο! Η Γερμανία Δικαιολογεί τον κατάπτυστο Τουρκικό χάρτη που και μοιράζει Αιγαίο!


Δημήτρης ΚαμμένοςΒ

Η Γερμανία Δικαιολογεί τον κατάπτυστο Τουρκικό χάρτη που και μοιράζει Αιγαίο.

Υπ Εσωτερικών Γερμανίας:

«Η Διεθνής Σύμβαση του 1979 για τις υπηρεσίες θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης (Σύμβαση SAR) προβλέπει ότι οι περιοχές ευθύνης για τις εθνικές υπηρεσίες διάσωσης στη θάλασσα θα πρέπει να καθοριστούν από τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα κράτη μέσω συμφωνίας μεταξύ τους!!»