«Αζέροι, Τούρκοι, ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!!!» Η Αρμενική κοινότητα της Αλεξανδρούπολης συμπαρίσταται στο μαχόμενο Αρτσαχ


«Αζέροι, Τούρκοι, ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!!!»

Η Αρμενική κοινότητα της Αλεξανδρούπολης συμπαρίσταται στο μαχόμενο Αρτσαχ