Η Γαλλική αστυνομία είπε ΣΤΟΠ. Είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη, όχι των πολιτικών!


Άννα Κωνσταντίνα Χρήστου

9 Σεπτέμβριος στις 8:56 π.μ.

Η Γαλλική αστυνομία είπε ΣΤΟΠ.
Είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη, όχι των πολιτικών!
Ένα μεγάλο μπράβο!