ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΊΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΉΣΗ


ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΊΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΉΣΗ