Ψέλνοντας το “Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε”, στα…ΑΡΑΒΙΚΑ, μέσα στην Αγιά Σοφιά …!!!….


Ψέλνοντας το “Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε”, στα…ΑΡΑΒΙΚΑ, μέσα στην Αγιά Σοφιά …!!!….

“To thee oh Champion Leader” chanted in Arabic at Hagia Sophia Istanbul. Theotokos Orthodox Choir