Επιχορηγήσεις ΕΕ για κορωνοϊό: Η Ελλάδα θα λάβει 6,52 δισ € λιγότερα από την αρχική πρόταση, αλλά ενώ η Γερμανία 13,4 δισ €


Επιχορηγήσεις ΕΕ για κορωνοϊό:

Η Ελλάδα θα λάβει 6,52 δισ € λιγότερα από την αρχική πρόταση, αλλά ενώ η Γερμανία 13,4 δισ € περισσότερα και η Γαλλία επίσης 7,4δισ€ περισσότερα.

Germany (by €13.4 billion) and France (by €7.4 billion)