Στη Γερμανία το κίνημα κατά της Νέας Παγκόσμιας Τάξης έχει ήδη ξεκινήσει…!!!


Ο ReyGroup Sociedad βρίσκεται στην περιοχή Γερμανία.

Καλημέρα [email protected]
Στη Γερμανία (09/05/20) το κίνημα κατά της Νέας Παγκόσμιας Τάξης έχει ήδη ξεκινήσει, κουράστηκε από αυτόν τον περιορισμό χωρίς τέλος και βλέποντας ότι σε άλλες χώρες χωρίς να κάνουν κάποιου είδους περιορισμό, έχουν τον ίδιο ή λιγότερο νεκρό με εκείνους που το κάνουν
– Θυμίζω ότι έχουμε ομάδα στο Telegram
Σε περίπτωση που μας κόψουν αυτόν τον τρόπο δημοσιεύσεων
Αν θέλετε να έρθετε στην ομάδα μιλήστε μας στο Messenger
Μια αγκαλιά και πολύ δύναμη!

Δείτε τα βίντεο στο παρακάτω ποστ…